Zorg voor Uitkomst

Zorg voor Uitkomst

Het Santeon programma Zorg voor Uitkomst richt zich op het meetbaar en transparant maken van de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker. Door inzicht te creëren in uitkomsten van zorg en onderzoek te doen naar oorzaken van verschillen, krijgen medisch specialisten handvatten om de kwaliteit van de medische zorg steeds te verbeteren. Het geeft patiënten en alle andere belanghebbenden inzicht in verschillen in uitkomst tussen behandelingen en tussen ziekenhuizen.

Dit streven naar transparantie past helemaal in de ingezette lijn van het landelijk beleid in de gezondheidszorg. Daarnaast is het doel om onnodige en tijdrovende registraties te beperken door focus aan te brengen in de kwaliteitsindicatoren die worden uitgevraagd, zodat zorgverleners die tijd kunnen besteden aan de behandeling van patiënten.

Indicatorensets

Met deze doelen voor ogen zijn in 2012/2013 indicatorensets ontwikkeld, gericht op het behandelresultaat van longkanker en prostaatkanker. Deze zijn gepubliceerd in het Santeon Uitkomstenboek 2013. In 2014/2015 is op basis van de opgedane inzichten gericht gewerkt aan verbetering van onze uitkomsten voor long- en prostaatkanker, zoals beschreven in hoofdstuk 2 ‘De eerste oogst’. Daarnaast zijn de data-analyses dit jaar uitgebreid naar alle Santeon ziekenhuizen en is er een start gemaakt met het transparant maken van de uitkomsten voor borstkanker en darmkanker.

Zorg voor Verbetering

De zes Santeon ziekenhuizen zijn begin 2016 gestart met hun programma Zorg voor Verbetering. Per aandoening wordt met de zes ziekenhuizen een verbetercyclus ontwikkeld en geïmplementeerd. Basis hiervoor is, net als bij Zorg voor Uitkomst, Value Based Health Care.

Value Based Health Care

In maart 2016 startte het programma Value Based Health Care met borstkanker, in april werd prostaatkanker opgepakt en in mei heupartrose. Andere aandoeningen volgen daarna. Per aandoening wordt een scorekaart samengesteld, met een beknopte set uitkomst- en procesindicatoren en de bijbehorende belangrijkste oorzaken van kosten. De ziekenhuizen vergelijken onderling de uitkomsten. Zijn die uitkomsten verschillend, dan ligt hier een verbeterpunt voor het minder scorende ziekenhuis. Zijn de uitkomsten gelijk, dan wordt gekeken naar verschillen in kosten en wordt hier de optimalisatie behaald.

Voor een patiënt tellen de zorguitkomsten: gezondheidswinst en het effect op zijn of haar kwaliteit van leven. Dat is ook wat centraal staat in Zorg voor Verbetering. Nieuw is hier dat er ook naar processen en kosten wordt gekeken, in relatie tot de uitkomsten. De internationale uitkomstenstandaarden van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) dienen als leidraad voor de uitkomstindicatoren. Zorgverzekeraar Menzis is partner in dit programma en ook patiëntenorganisaties zitten aan tafel om mee te praten over de selectie van indicatoren.

Dit programma leidt tot meer waarde; betere uitkomsten, minder kosten.

Over Santeon

Santeon is een landelijke ziekenhuisketen van zeven grote topklinische ziekenhuizen: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Spectrum Twente Enschede, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. De Santeon ziekenhuizen bieden hoogcomplexe zorg, zowel de hoogvolume zorg als topreferente zorg (expertcentra). Door de omvang van Santeon – zo’n 10% van het ziekenhuisvolume in Nederland – en de landelijke dekking heeft Santeon beschikking over gegevens van grote groepen patienten. Daarmee kunnen uitkomsten en behandelingen tussen de ziekenhuizen representatief vergeleken worden. De Santeon ziekenhuizen werken samen vanuit de overtuiging dat zorg altijd beter kan en dat je hierbij van elkaar kunt leren in een open samenwerking. Professionals kijken bij elkaar in de keuken. Op ieder onderwerp fungeert steeds het beste ziekenhuis als inspirerend voorbeeld en sommige best practices worden zelfs als norm voor alle Santeon ziekenhuizen gebruikt. Door transparant te zijn over de uitkomsten van onze zorg en best practices te delen, vermindert de variatie tussen de zeven ziekenhuizen en verbetert de kwaliteit. Met ruim 20.000 medewerkers en 2.500 medische specialisten biedt Santeon een groot platform voor innovatie.

Uitkomstenboek

Het volledige uitkomstenboek en meer informatie over Zorg voor Uitkomst vindt u op www.zorgvooruitkomst.nl

Waar bent u naar op zoek?