Informatie voor leveranciers

Informatie voor leveranciers

Op deze pagina vindt u de schriftelijk vastgelegde afspraken van MST over de levering van goederen en diensten.

Inkoop

Levering van goederen en diensten dient te geschieden conform inkooporder.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft omtrent inkoopaangelegenheden dan kunt u zich wenden tot inkoop@mst.nl.

Juridisch

De Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidzorg 2017 (AIVG 2017) zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtshandelingen, daaronder mede verstaan alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Stichting Medisch Spectrum Twente optreedt als koper c.q. verwerver van goederen en/of diensten, tenzij partijen eerder uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Santeon Voorwaarden zijn overeengekomen. De AIVG 2017 zijn op 21 februari 2017 gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag  onder depotnummer 16/2017.

U kunt hier onze algemene inkoopvoorwaarden downloaden:

De procuratieregeling is te bekijken op de pagina Procuratieregeling.

Algemene gegevens Stichting Medisch Spectrum Twente

  • KvK-nummer : 41029722
  • BTW-nummer : NL814360014B01
  • IBAN : NL28INGB0664860117
  • Swift (BIC) code : INGBNL2A

Stichting Medisch Spectrum Twente

Koningsplein 1
7512 KZ Enschede

Postadres:

Postbus 50000
7500 KA Enschede

Logistiek

Levering van goederen dient te geschieden conform inkooporder en onder vermelding van het inkoopordernummer op de pakbon of vrachtbrief.

Het centraal magazijn is gevestigd op het volgende adres:

Wooldriksweg 106
7512 AV Enschede

Openingstijden van 8:15 tot 16:00 uur. Alleen levering met laadklep mogelijk, geen docking mogelijkheid.

Facturatie

Facturen volgen orderstroom. Ook hierbij dient u de gegevens zoals deze op de inkooporder worden genoemd aan te houden. Het inkoopordernummer dient vermeld te worden op de factuur.

Factuuradres:

Medisch Spectrum Twente
Crediteurenadministratie
Postbus 50000
7500 KA Enschede

Per mail: facturen@mst.nl.

Voor vragen betreffende financiële informatie  kunt u zich wenden tot crediteuren@mst.nl.

Recallprocedure

Indien bij leverancier zich, al dan niet vrijwillig, een recall of gevaarmelding voordoet dient leverancier deze recall of gevaarmelding zo spoedig mogelijk (al dan niet telefonisch) te melden bij de afdeling Inkoop en deze melding schriftelijk te bevestigen.

Contactgegevens afdeling Inkoop

  • Telefoon : 053-487 2033
  • Email : inkoop@mst.nl
Waar bent u naar op zoek?