Kunst in MST

Kunst in MST

Uit onderzoek van met name professor Kirk Hamilton uit de VS is gebleken dat het welbevinden van patiënten een grote invloed heeft op het genezingsproces. Natuurlijk gaat het hierbij om daglicht, groen, uitzicht, kleur en een interessante ruimtelijkheid. Maar ook de mate waarin de mens nog in staat is zelf zijn / haar privacy te handhaven.

Kunst van invloed op genezingsproces

De keuze om dit ook met kunst te realiseren is door MST al tijdens het ontwerpproces van het gebouw gemaakt. Juist kunst, omdat dit de zinnen kan verzetten en de verbeelding aanspreekt. En dat is geen overbodige luxe op een plek waar je als mens zo sterk op jezelf wordt teruggeworpen.

Kunstwerken met een ziel

Kunst in opdracht geeft alle ruimte om precies met de juiste uitgangspunten aan het werk te kunnen gaan. In het geval van een ziekenhuis vraagt dit om extra fijngevoeligheid, omdat het een plek is waar emoties dicht aan de oppervlakte liggen. Een ziekteperiode gaat gepaard met afhankelijkheid, kwetsbaarheid, onzekerheid, pijn en verdriet waarbij je als patiënt sterk met jezelf wordt geconfronteerd. Het ziekenhuis is een plek van uitersten, waar sterke emoties vaak individueel worden doorleefd. Voor de kunstopdrachten is een overkoepeld thema opgesteld, namelijk die van de Rite de Passage. Dit staat symbool voor de weg die de patiënt zowel fysiek als emotioneel aflegt tijdens zijn ziekteperiode. Dit besef is gebruikt om tot zes kunstwerken met een ziel te komen die op belangrijke plekken te zien en te ervaren zijn. In de atria hangen vijf kunstwerken en één in de halfondergrondse entree.

Zes kunstenaars

Er zijn zes kunstenaars geselecteerd die binnen het thema passen. Naast aandacht voor het individuele werk is ook expliciet gekeken naar de samenstelling van de groep, omdat we een traject wilden ontwikkelen waarin elke kunstenaar weliswaar zijn eigen opdracht heeft, maar waar het geheel meer zou worden dan de som der delen. Dit vroeg om betrokken kunstenaars die ook geïnteresseerd zijn in het collectief en dat is met Hans van Bentem, Merijn Bolink, Karin van Dam, Ram Katzir, Geert Mul en Maria Roosen meer dan waargemaakt.

Verscheidenheid aan kunstwerken

Het is bijzonder om tegelijkertijd zes monumentale kunstopdrachten te mogen uitgeven aan zes verschillende kunstenaars. MST durfde als opdrachtgever te kiezen voor deze aanpak om zo tot een grote verscheidenheid aan kunstwerken te komen die uitnodigend en verhalend zijn. Waar veel aan te beleven valt zodat elk beschouwer er zijn eigen interpretatie aan kan geven. De kunstwerken zijn monumentaal aanwezig en worden op deze manier onlosmakelijk onderdeel van het ziekenhuis.

Waar bent u naar op zoek?