Jaarverslagen

Jaarverslag

Resultaten 2018

MST heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van € 4,8 miljoen. Na het zeer negatieve resultaat in 2016 van € -19,4 miljoen en in 2017 van € -3,8 miljoen, is dit weer een hele mooie stap in de goede richting. Als wij de begroting voor 2019 van € 7,0 miljoen weten te realiseren, is er weer ruimte voor belangrijke investeringen waaronder een nieuw Elektronisch Patiëntendossier.

De Raad van Bestuur bedankt vooral de medewerkers van MST voor hun bijdrage aan deze enorme resultaatverbetering in 3 jaar tijd. Wij zijn er trots op dat wij met elkaar in staat zijn geweest deze noodzakelijke ombuiging te realiseren.

Waar bent u naar op zoek?