Reggeborgh Research Fellowship

Reggeborgh Research Fellowship

Ziekenhuizen MST en ZGT bieden samen met Reggeborgh een uniek onderzoeksprogramma aan voor medisch technologisch toptalent in Twente: het Reggeborgh Research Fellowship. Jonge getalenteerde artsen en technisch geneeskundigen voeren toegepast wetenschappelijk onderzoek uit binnen één van de Twentse topklinische ziekenhuizen ZGT of MST. Het Reggeborgh Research Fellowship duurt drie jaar en is een op maat gemaakt opleidings- en ontwikkelprogramma. Met het fellowship wordt talent voor de regio behouden en wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Twente als Medtech regio.

Toptechnologische regio Twente
De zorgvraag neemt toe, de middelen zijn beperkt en ook in Twente hebben we te maken met steeds minder professionals die in de zorg werken. De zorg staat voor een grote opgave. Het moet slimmer en innovatiever. Het moet anders. Medische technologie kan daarbij helpen. Wetenschap en innovatie dragen bij aan de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de medische zorg. In Twente maken we het verschil door met dit fellowship te investeren in zorg, technologische innovatie en talentvolle jonge mensen. Dat is goed voor de medische zorg, voor onze patiënten én voor Twente.

Uniek programma
Het fellowship biedt een programma waarin ondernemerschap, topzorg, talent, wetenschap én innovatie in medische technologie samenkomen. Het Reggeborgh Research Fellowship is in deze invulling uniek in Nederland, door de samenwerking tussen een privaat bedrijf en twee topklinische ziekenhuizen. De eerste vier research fellows zijn op 1 september 2023 gestart. Zij doen toegepast klinisch-wetenschappelijk onderzoek naar medisch technologische innovaties in de ziekenhuiszorg. Dat betekent dat zij nieuwe behandelingen of diagnostische onderzoeken proberen te ontwikkelen. Tijdens hun fellowship worden zij niet alleen individueel begeleid binnen hun onderzoek, maar volgen zij ook gezamenlijk een uniek coachingsprogramma. Daarmee krijgen de fellows de kans om zich zowel in hun vakgebied als persoonlijk verder te ontwikkelen.

Wil jij ook research fellow worden?
We zijn in september 2023 gestart met onze eerste fellows. Wil jij als basisarts / beginnend medisch specialist of na je studie technische geneeskunde / biomedische technologie ook aan de slag als research fellow in ons programma?
In 2025 start het volgende fellowship. Houd de websites van MST en ZGT in de gaten voor werving en selectie.

 

Onze Reggeborgh Research Fellows, gestart september 2023

Dieuwke van Dartel – onderzoek naar heupfracturen bij kwetsbare oudere patiënten
Dieuwke is technisch geneeskundige en hoopt begin 2024 te promoveren. Ze gaat als Reggeborgh Research Fellow onderzoek doen naar heupfracturen in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie. Dieuwke gaat wetenschappelijk onderzochte innovaties onderdeel laten maken van de zorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup. Door de zorg voor de oudere patiënt met een gebroken heup zo optimaal mogelijk af te stemmen, moet deze zorg verbeteren. En uiteindelijk leiden tot een sneller herstel van de patiënt.

Het Centrum voor Geriatrische Traumatologie is het medisch specialisme dat zich richt op de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt, voornamelijk die met een gebroken heup. Door de vergrijzing neemt het aantal oudere patiënten met dergelijke breuken toe. Binnen deze zorg wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan om de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Technologische innovaties kunnen hierbij helpen.

Mattiènne van der Kamp – onderzoek naar inzet van eHealth bij kinderastmazorg
Mattiènne is technisch geneeskundige, recent gepromoveerd bij Universiteit Twente en werkte in MST bij kindergeneeskunde. Hij gaat als Reggeborgh Research Fellow in MST onderzoek doen naar de inzet van eHealth in de kinderastmazorg.
Eerdere studies bij kinderen met astma laten zien dat de zorg efficiënter en effectiever kan worden ingericht met hoge kwaliteit van zorg, door de inzet van een innovatief eHealth zorgpad (PufferApp). Om de vertaalslag te maken naar persoonlijke wetenschappelijk-onderbouwde zorgpaden, is het noodzakelijk dat deze zorg wordt opgeschaald en effecten hiervan goed worden vastgelegd. Ook over langere tijd. Daarom wordt een grote groep kinderen met astma gevolgd. Gekozen is voor een onderzoeksopzet waarbij, naast het volgen van deze patiënten, verschillende e-Health-innovaties geëvalueerd kunnen worden. Op basis van alle data en kennis die verzameld wordt, kunnen we vervolgens met kunstmatige intelligentie-analyses, nieuwe persoonlijke een doelmatige zorgpaden ontwikkelen. Dit met als doel om meer kennis te verzamelen over hoe e-Health kan worden ingebed in de dagelijkse praktijk voor kinderen met astma.

Jaimy Simmering – onderzoeken naar toepassing medische beeldvorming bij bekkenbodemzorg
Jaimy is technisch geneeskundige en werkte na haar promotie als postdoc onderzoeker bij Universiteit Twente. Ze gaat voor het Reggeborgh Research Fellowship in ZGT aan de slag bij de afdeling gynaecologie in het Twents Beeldvormend Expertise Centrum Unieke Bekkenbodem Zorg.
Haar onderzoek heeft als doel de bekkenbodemzorg te verbeteren door de toegevoegde waarde van medische beeldvorming te optimaliseren en klinisch beschikbaar te maken voor patiënten met bekkenbodemproblemen in ZGT. Ze richt zich op twee specifieke projecten. Allereerst, het ontwikkelen van een voorspellingsmodel dat de vrouwen met een verzakking en hun behandelend specialisten zal helpen bij de keuze voor de juiste operatie, om daarmee de kans op een herverzakking en een tweede operatie zo klein mogelijk te maken. Om dit model te ontwikkelen, wordt gebruikgemaakt van echografie en staande MRI beelden. Normaal wordt een MRI altijd liggend gemaakt. Door dit staande te doen,  kunnen het bekken en de verzakking in de meest natuurlijke positie (staand in rust) worden bestudeerd.

Daarnaast gaat Jaimy aan de slag met de doorontwikkeling van een apparaat waarmee de functie van de anale sluitspier beoordeeld kan worden met echobeelden. Dit is van belang bij vrouwen die bij een eerdere vaginale bevalling een doorscheuring van vagina naar anus (totaalruptuur) hebben gehad. De beoordeling van het herstel van deze ruptuur is van belang bij de afweging tussen een volgende vaginale bevalling (bij goed herstel) of een keizersnede (bij slecht herstel). Op de lange termijn is het doel om de adviezen voor de wijze van bevallen te optimaliseren en daarmee het aantal vrouwen dat in hun leven te maken krijgt met ongewenst ontlastingsverlies, te verminderen.

Emilie Klaver – onderzoek naar innovaties bij patiënten met epilepsie
Emilie werkte als technisch geneeskundige bij MST. Ze gaat daar voor het Reggeborgh Research Fellowship aan de slag binnen het Neurocentrum waar ze onderzoekt hoe technische innovaties kunnen zorgen voor verbetering in de diagnostiek en therapie van patiënten met epilepsie.

Epilepsie is een veelvoorkomende hersenziekte waarbij het stellen van de diagnose vaak veel tijd kost en soms ook lastig te bepalen is. Door het toepassen van kunstmatige intelligentie kunnen hersenfilmpjes (EEGs) sneller en betrouwbaarder beoordeeld worden, en kunnen metingen in de thuissituatie ook laagdrempeliger worden ingezet.

Daarnaast onderzoekt Emilie hoe de behandeling met diepe hersenstimulatie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Op dit moment is bij ongeveer 30% van de patiënten met epilepsie behandeling met medicijnen niet effectief. Een deel van deze patiënten kan met diepe hersenstimulatie worden behandeld. Hierbij is het niet alleen van belang waar de elektrode in de hersenen wordt geplaatst, maar ook hoe sterk en hoe vaak de hersenen met de elektrische prikkels krijgen. Dit laatste wordt momenteel vooral bepaald op basis van aanvalsdagboekjes van de patiënt; helaas zijn die vaak niet volledig betrouwbaar.

Met behulp van de unieke stimulatoren die in het MST worden gebruikt, is het mogelijk om ook de elektrische activiteit in de hersenen te meten. Deze signalen bevatten, naar verwachting, ook informatie over hoe effectief de stimulatie wordt uitgevoerd.  Emilie gaat onderzoeken of deze signalen, diep in de hersenen gemeten, gebruikt kunnen worden voor de instellingen van de neurostimulator om zo de behandeling te optimaliseren.

Waar bent u naar op zoek?