Samenwerkingen

Samenwerkingen

Medisch Spectrum Twente werkt samen met andere zorg-, kennis- en onderwijsinstellingen, zowel binnen de regio Twente als daarbuiten. Wij werken samen om hoogwaardige zorg in onze regio te bieden. Dit gaat naast medisch-inhoudelijke samenwerking ook om strategische ontwikkeling en samenwerking, jaarverslagen, regionale ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen.

Medisch Spectrum Twente neemt deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband MST neemt deel als
Twentse Medische Coöperatie (TMC) Lid van de coöperatie
Santeon Lid van de vereniging
Regionaal Overleg Acute Zorg Euregio Voorzitter
Acute Zorg Euregio Ketenpartner
Opleidings- en onderwijsregio (OOR) Noord Oost Lid
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Lid van de vereniging
Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) te Amsterdam Lid van de vereniging
Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Oost-Achterhoek Lid van de vereniging
Vermaat- Medisch Spectrum Twente Services BV 50% aandeelhouder
IZIT Aandeelhouder
MST Cleancare 100% aandeelhouder
Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek te Enschede Lid Raad van Toezicht
Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland te Enschede Lid Raad van Toezicht
Innovatieplatform Twente Lid van het platform
Acute Zorgpost Huisartsen/MST Partner
PET/CT-scanner, met Ziekenhuisgroep Twente Partner
Orthocare, met Zorggroep Sint Maarten Partner
ZorgNetOost Partner
Energ-Q, met Fysiogym Twente, Sandton Resort Bad Boekelo, TSN Thuiszorg en huisartsenpraktijk Boekelo Partner
Netwerken Palliatieve Zorg Twente Lid

Santeon

Sinds 1 januari 2009 is Medisch Spectrum Twente lid van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, met ingang van 1 april 2009 Santeon geheten. Naast Medisch Spectrum Twente participeren hierin het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam), het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein), het Canisius-Wilhemina Ziekenhuis (Nijmegen), het Catharina-ziekenhuis (Eindhoven) en het Martini Ziekenhuis (Groningen). Meer informatie over Santeon.

Samenwerking ten behoeve van PET/CT-scanner

Medisch Spectrum Twente en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zijn een samenwerkingsverband aangegaan ten behoeve van het gebruik van de PET/CT-scanner die in het Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo (onderdeel van ZGT) operationeel is. Voor het gezamenlijk gebruik van dit apparaat zijn specifieke protocollen ontwikkeld. Voor de uitwisseling van patiëntgegevens maken de twee ziekenhuizen gebruik van een geavanceerde en innovatieve ICT-oplossing.

Innovatieplatform Twente

Verschillende instellingen en bedrijven uit de regio Twente hebben zich verenigd in het Innovatieplatform Twente (IPT), Medisch Spectrum Twente is een van de deelnemers. Doel van het platform is het proces van marktgerichte innovaties te versnellen zodat de concurrentiekracht van bedrijven en instellingen in Twente groter wordt. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente is lid van het IPT.

Regionaal Overleg Acute Zorg

Als erkend traumacentrum heeft Medisch Spectrum Twente een coördinerende rol in het Regionaal Overleg Acute Zorg van traumaregio Twente. In dit overleg stemmen alle aanbieders van acute zorg (ketenpartners) hun activiteiten zo goed mogelijk af om te zorgen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft, zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt.

Acute Zorg Euregio is een netwerk van maatschappelijk betrokken organisaties en heeft een regiefunctie ten aanzien van het optimaliseren van de acute zorg in de Euregio (Twente / Oost-Achterhoek / Duitse grensstreek). Hierbij staat het belang van de patiënt voorop, zowel in de reguliere acute zorg als in opgeschaalde situaties.

Revalidatieprogramma in samenwerking met Zorggroep Sint Maarten

Samen met Zorggroep Sint Maarten is Medisch Spectrum Twente een bijzonder revalidatieprogramma gestart voor orthopediepatiënten: Orthocare. Doel van deze samenwerking is dat patiënten die in Medisch Spectrum Twente een nieuwe knie of heup hebben gekregen, na hun operatie sneller kunnen starten met revalideren. Dat gebeurt op een speciale revalidatieafdeling van de Zorggroep Sint Maarten. Deze samenwerking zorgt voor optimaal gebruik van de aanwezige expertise en voorkomt onnodige wachttijden. Ook kan de patiënt vaak sneller terug naar huis.

Bascule

De Bascule is een afdeling voor patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar om diverse redenen (nog) niet naar huis of eigen woonomgeving kunnen. De Bascule bevindt zich in locatie Ariënsplein van Medisch Spectrum Twente, en is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis en zorgaanbieder Ariënszorgpalet. De nadruk ligt op multidisciplinaire samenwerking: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, diëtisten en verpleegkundigen bepalen in overleg welke behandeling het beste is voor een patiënt, en hoe het vervolgtraject voor hem of haar zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Onderwijsinstellingen

Medisch Spectrum Twente heeft een samenwerkingsverband met Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2006 heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen het predikaat ‘teaching hospital’ toegekend aan Medisch Spectrum Twente. Hierdoor kunnen een deel van de studie geneeskunde en een deel van de medische vervolgopleidingen in Enschede plaatsvinden. Ook met de Universiteit Twente, het ROC van Twente en Saxion Hogescholen heeft het ziekenhuis nauwe banden: jaarlijks lopen vele studenten stage bij Medisch Spectrum Twente.

Opleidings- en onderwijsregio Noord Oost

De ziekenhuizen van Deventer, Almelo/Hengelo en Medisch Spectrum Twente vormen de zuidflank van het Opleidings- en Onderwijsregio Noord Oost. In dit samenwerkingsverband – gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen – overleggen alle opleidingsziekenhuizen in Overijssel, Drente, Friesland en Groningen over de vraag wat zij samen kunnen ontwikkelen, ondernemen en delen op de terreinen onderwijs, opleiding en onderzoek. Ook wordt via dit overleg de regionale verdeling van de landelijk beschikbare opleidingsplaatsen bepaald.

Zorg- en kennisinstellingen

Verder zijn er samenwerkingsverbanden met de Vereniging Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Oost-Achterhoek, Vermaat-Medisch Spectrum Twente Services BV, Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland, Stichting Sport Spectrum Roessingh, en ICT Connectie Zorg Twente (icZt).

Waar bent u naar op zoek?