Clientenraad

Cliëntenraad Medisch Spectrum Twente

De Cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten en  beoordeelt het ziekenhuisbeleid vanuit het perspectief van cliënten. De Cliëntenraad wil de kwaliteit van de zorg voor patiënten, cliënten van MST blijven bevorderen en waar nodig verbeteren en denkt mee vanuit betrokkenheid, door overleg en gevraagd en ongevraagd advisering.

Ontwikkelingen in de zorg
Patiënten staan centraal rondom het zorgproces. Digitalisering zoals de elektronische Patiëntendossier en nieuwe technologieën bieden veel kansen. Maatwerk rond de individuele patiënt is gewenst en dat vraagt om goede samenwerking in de keten van de zorg. De Cliëntenraad denkt graag mee bij de uitwerking van beleidsinitiatieven en toekomstige ontwikkelingen rond de zorg in het ziekenhuis.

Samenstelling
Dit zijn de leden van de Cliëntenraad:

  • Pauline Nordbeck
  • Henk Dijks
  • Savan Grolleman
  • Marie- Louise Fisscher
  • Madeleine ter Laak
  • Rita Hoekman
  • Marjan van Praag
  • Hendrik- Jan Koppelman

Visiedocument
U kunt uitgebreide informatie lezen in het Visiedocument 2021-2023 van de Cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente.

Contact

Mail: clientenraad@mst.nl
Telefoon: (053) 4 87 20 90

Medisch Spectrum Twente
t.a.v. Cliëntenraad
Postbus 50.000
7500 KA Enschede

Waar bent u naar op zoek?