Clientenraad

Cliëntenraad Medisch Spectrum Twente

 

De Cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten en  beoordeelt het ziekenhuisbeleid vanuit het perspectief van cliënten. De Cliëntenraad wil de kwaliteit van de zorg voor patiënten, cliënten van MST blijven bevorderen en waar nodig verbeteren en denkt mee vanuit betrokkenheid, door overleg en gevraagd en ongevraagd advisering.

Patiënten staan centraal rondom het zorgproces. Digitalisering zoals de elektronische Patiëntendossier en nieuwe technologieën bieden veel kansen. Maatwerk rond de individuele patiënt is gewenst en dat vraagt om goede samenwerking in de keten van de zorg. De Cliëntenraad denkt graag mee bij de uitwerking van beleidsinitiatieven en toekomstige ontwikkelingen rond de zorg in het ziekenhuis.

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende samenstelling: Secil Arda (voorzitter), Jan Mulder (vicevoorzitter), Pauline Nordbeck, Madelène ter Laak, Anne Overbeek, Savan Grolleman, Marie- Louise Fisscher, Henk Dijks, Jacob Pol en Yanka Nieterau.

U kunt uitgebreide informatie lezen in het Visiedocument 2021-2023 van de Cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente.

Contact

Mail: clientenraad@mst.nl
Telefoon: (053) 4 87 20 90

Medisch Spectrum Twente
t.a.v. Cliëntenraad
Postbus 50.000
7500 KA Enschede

Visiedocument 2021-2023 Cliëntenraad MST

Waar bent u naar op zoek?