Clientenraad

De Cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Medisch Spectrum Twente. De Raad van Bestuur wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd over onderwerpen die de cliënten van Medisch Spectrum Twente raken. Denk daarbij aan alles wat met voeding te maken heeft, hospitality, de eenpersoonskamers en de veiligheid van cliënten.

De Cliëntenraad is nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe MST.

De afgelopen jaren heeft de Cliëntenraad zijn visie gepresenteerd ten aanzien van de verbetering van de patiëntgerichtheid van Medisch Spectrum Twente. Het ging daarbij vooral om aandacht voor communicatie, houding en gedrag (bejegening).

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende samenstelling: Secil Arda (voorzitter), Jan Mulder (vice- voorzitter), Julia Keizer, Pauline Nordbeck, Madelène ter Laak, Anne Overbeek, Savan Grolleman, Marie- Louise Fisscher, Henk Dijks en Jacob Pol.

De Cliëntenraad wordt in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd door mevrouw mr. Medy van der Laan. Zij heeft patiëntenbelangen als aandachtsgebied. De voorzitter van de Cliëntenraad heeft regelmatig contact met mevrouw Van der Laan.

Contact

Mail: clientenraad@mst.nl
Telefoon: (053) 4 87 20 90

Medisch Spectrum Twente
t.a.v. Cliëntenraad
Postbus 50.000
7500 KA Enschede

Visiedocument 2019-2021 Cliëntenraad MST

Visiedocument 2019-2021 (353kb)

Waar bent u naar op zoek?