Patiëntenervaringen

Patiëntervaringen

Medisch Spectrum Twente meet patiëntervaringen (digitaal) met de CQI-Ziekenhuizen (Consumer Quality Index Ziekenhuizen). Dit gebeurt samen met de andere Santeon ziekenhuizen en Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg.

Met de CQI-Ziekenhuizen meten we als Santeon ziekenhuizen de ervaringen van patiënten op eenduidige wijze met dezelfde korte vragenlijst. Steekproefsgewijs worden patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek gevraagd hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen.

De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor Medisch Spectrum Twente. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt. De Santeon ziekenhuizen vergelijken hun resultaten onderling, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de verbetering van kwaliteit van zorg.

Vraag en antwoord

 • Welke patiënten worden benaderd?
  • Steekproefsgewijs worden patiënten benaderd die de polikliniek hebben bezocht of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.

 • Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?
  • De resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in Medisch Spectrum Twente te verbeteren. De resultaten worden gepubliceerd op de website van Medisch Spectrum Twente. Tevens worden de resultaten gebruikt als verantwoording naar externe partijen zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?
  • Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u bij aan de verbetering van zorg in het ziekenhuis. Meedoen is geheel vrijwillig en uw antwoorden op het onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft absoluut geen gevolgen voor uw behandeling of zorgverzekering.

 • Wat houdt het patiëntenervaringsonderzoek in?
  • Medisch Spectrum Twente is onderdeel van de nationale ziekenhuisgroep Santeon. De Santeon-ziekenhuizen hebben in samenwerking met Stichting Miletus – een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van patiëntervaringen in de zorg – een digitaal onderzoek ontwikkeld om de ervaringen van patiënten met de zorg te onderzoeken. Dit onderzoek heet de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z) en het gebruik ervan wordt gesteund voor het ministerie van VWS. De CQI-Z is een methode om te onderzoeken wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg die zij hebben ontvangen. Het doel is om de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen te verbeteren. U als patiënt kunt ons namelijk van belangrijke verbeterinformatie voorzien.

   Steeksproefsgewijs worden patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek uitgenodigd om een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen en hun ervaringen met ons te delen. De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor MST. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt. De ziekenhuizen die deelnemen aan de CQI-Z vergelijken hun resultaten onderling, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de verbetering van kwaliteit van zorg.

 • Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?
  • De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de patiëntenzorg in Medisch Spectrum Twente te verbeteren. Medisch Spectrum Twente publiceert de resultaten op zijn website. U kunt deze resultaten vervolgens gebruiken bij het maken van uw keuze in welk ziekenhuis u behandeld wilt worden.

 • Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?
  • Indien u problemen heeft bij het inloggen op de vragenlijst of het invullen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest via telefoonnummer 088-12 63 900. Dit geldt alleen voor vragen over het invullen van de vragenlijst. Wanneer u inhoudelijke vragen heeft over uw gezondheid of over uw bezoek aan het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de afdeling of polikliniek waar u een bezoek aan heeft gebracht.

 • Is het onderzoek anoniem?
  • Ja, het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van Medisch Spectrum Twente en in samenwerking met uw zorgverzekeraar uitgevoerd door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. MediQuest heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens. Zij behandelt de onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

 • Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen om de digitale vragenlijst in te vullen, maar ik heb geen internet. Hoe kan ik toch aan het onderzoek meedoen?
  • U kunt een papieren versie van de vragenlijst aanvragen bij het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-12 63 900.

 • Ik ben de uitnodigingsbrief kwijt. Hoe kan ik alsnog meedoen aan het onderzoek?
  • Als u de uitnodigingsbrief om aan het onderzoek mee te doen, niet meer heeft, neem dan tijdens kantooruren contact op met het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest via telefoonnummer 088-12 63 900.

 • Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?
  • De resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt op de website van Medisch Spectrum Twente.

 • Hoe kan ik deelnemen?
  • U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. Patiënten ontvangen steekproefsgewijs een uitnodiging per post thuis voor deelname aan het onderzoek. Alleen als u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen, kunt u meedoen aan het onderzoek. De vragenlijst kan zowel digitaal als schriftelijk ingevuld worden. In de uitnodigingsbrief vindt u de unieke inlogcode die u nodig heeft om op internet op www.mediquest.nl/mst de vragenlijst in te vullen.


Wat doet MST met de feedback?

Naast dat Medisch Spectrum Twente op ziekenhuisniveau inzicht heeft in de uitkomsten van de CQ-Index ontvangt elk specialisme terugkoppeling over de wijze waarop de patiënten de zorg in MST ervaren hebben. N.a.v. de uitkomsten gaan zij aan de slag met verbeteracties. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het verbeteren van de informatievoorziening richting patiënten
 • Het aanpassen van het pijnbeleid tijdens de bevalling
 • Patiënten worden aan de balie geïnformeerd indien de wachttijd langer dan 15 minuten bedraagt
 • Patiënten worden apart genomen indien ze in de wachtkamer een uitslag verteld krijgen.

Om nog beter inzicht te krijgen in uw patiëntervaring worden in MST daarnaast ook zogenaamde spiegel- of focusgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken gaat een gespreksleider in gesprek met een groep patiënten om hun patiëntervaringen te bespreken.

Waar bent u naar op zoek?