Patiëntenervaringen

Patiëntervaringen

Medisch Spectrum Twente meet patiëntervaringen met een digitale vragenlijst. Dit gebeurt samen met enkele andere (Santeon) ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Met deze vragenlijst meten we de ervaringen van patiënten op eenduidige wijze met dezelfde korte vragenlijst. Voor deze eerste pilotmeting zijn patiënten die de afgelopen 6 maanden in ons ziekenhuis zijn geweest voor een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek per email uitgenodigd om hun ervaringen via een digitale vragenlijst te delen. Na deze eerste meting is het de bedoeling om patiënten standaard korte tijd na opname of polikliniekbezoek uit te nodigen voor een digitale vragenlijst. U wordt maximaal 1x per jaar uitgenodigd voor een vragenlijst over een ziekenhuisopname en maximaal 1x per jaar voor een vragenlijst over een polikliniekbezoek. Mocht u in de toekomst niet weer uitgenodigd willen worden, dan kunt u dit aangeven middels een link in de uitnodigingsbrief.

De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor Medisch Spectrum Twente. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt. De Santeon ziekenhuizen vergelijken hun resultaten onderling, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de verbetering van kwaliteit van zorg.

Vraag en antwoord

 • Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?
  • De resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in Medisch Spectrum Twente te verbeteren. De resultaten worden gepubliceerd op de website van Medisch Spectrum Twente. Tevens worden de resultaten gebruikt als verantwoording naar externe partijen zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?
  • Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u bij aan de verbetering van zorg in het ziekenhuis. Meedoen is geheel vrijwillig en uw antwoorden op het onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft absoluut geen gevolgen voor uw behandeling of zorgverzekering.

 • Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?
  • De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de patiëntenzorg in Medisch Spectrum Twente te verbeteren. Medisch Spectrum Twente publiceert de resultaten op zijn website. U kunt deze resultaten vervolgens gebruiken bij het maken van uw keuze in welk ziekenhuis u behandeld wilt worden.

 • Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?
  • Io Voor hulp bij het invullen of bij vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Expoints door de email met de uitnodiging te beantwoorden. Bij andere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via patientenservicecentrum@mst.nl. Wanneer u inhoudelijke vragen heeft over uw gezondheid of over uw bezoek aan het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de afdeling of polikliniek waar u een bezoek aan heeft gebracht.

 • Moet Medisch Spectrum Twente niet druk zijn met corona nu, in plaats van het uitzetten van een vragenlijst over patiëntervaringen?
  • Deze meting wordt uitgevoerd door een onafhankelijk meetbureau en kost onze medewerkers geen tijd. De voorbereidingen hiervoor hebben plaatsgevonden vóór de coronacrisis.  De mensen in het ziekenhuis richten zich volledig op het bieden van (acute) zorg.

 • Is het onderzoek anoniem?
  • Ja, het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van Medisch Spectrum Twente en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) uitgevoerd door Expoints, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Expoints heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens. Zij behandelt de onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis en de NVZ weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

 • Ik ben de uitnodigingsbrief kwijt. Hoe kan ik alsnog meedoen aan het onderzoek?
  • Na 7 dagen krijgt u een herinneringsmail voor het onderzoek. Hierdoor kunt u alsnog deelnemen aan het onderzoek.

 • Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?
  • De resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt op de website van Medisch Spectrum Twente.


Waar bent u naar op zoek?