Opleiding tot Verpleegkundig Specialist (Master Advanced Nursing Practice)

 Opleiding tot Verpleegkundig Specialist (Master Advanced Nursing Practice)

De Verpleegkundig Specialist  is een verpleegkundige die de masteropleiding  Advanced Nursing Practice heeft gevolgd. De verpleegkundig specialist  wordt in staat geacht geheel zelfstandig medische en verpleegkundige taken uit te voeren en deze te combineren.

In Medisch Spectrum Twente worden leerwerkplaatsen geboden voor de duale HBO-masteropleiding Advanced Nursing Practice. Er zijn nurse practitioners in opleiding werkzaam in Medisch Spectrum Twente in onder andere de Thoraxchirurgie, Astma / COPD, Longoncologie en Kindergeneeskunde. Het teamhoofd dient een aanvraag voor een Verpleegkundig Specialist Medical School Twente door een checklist in te vullen voor een verpleegkundig specialist. In deze checklist zijn de randvoorwaarden op het gebied van organisatie, financiën en onderwijsbegeleiding beschreven. Voordat in Medisch Spectrum Twente wordt overgegaan tot het opleiden van een verpleegkundig specialist dient aan deze
randvoorwaarden te zijn voldaan.

Een leerwerkcontract met Medisch Spectrum Twente is noodzakelijk voor de inschrijving. De student schrijft zich zelf in bij de Saxion Hogescholen.
Het ministerie van Welzijn en Sport vergoedt aan de zorginstelling een bedrag ter compensatie voor de salariskosten. Daarnaast ontvangt de Hogeschool van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een jaarlijkse subsidie.  Beide subsidies komen binnen bij de Hogeschool. Via een factuur kan de desbetreffende afdeling deze vergoedingen declareren.

De salariskosten worden door de RVE betaald. Er worden afspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de student over de studiekosten. Voor meer inhoudelijke informatie over de opleiding tot verpleegkundig specialist(MANP): Klik hier (Saxion).

Waar bent u naar op zoek?