Onze keurmerken en accreditaties

Onze keurmerken en accreditaties

Wij zijn trots op onze keurmerken en accreditaties.
Dit zegt iets over de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening en hoe dat door anderen gemeten en ervaren wordt.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

NIAZ
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of deze hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaren, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat het NIAZ de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na. De accreditatiestatus beoogt derden – zoals patiënten, verzekeraars, overheden – het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

Top Employer
Medisch Spectrum Twente te Enschede is na onafhankelijk onderzoek van het CRF Institute, specialist op het gebied van internationaal onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, uitgeroepen tot Top Employer. Dit keurmerk wordt enkel uitgereikt aan werkgevers die voldoen aan de strenge toetsingscriteria.

ISO 15189 accreditatie voor Klinisch Farmaceutisch Laboratorium

ISO 15189
Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium in MST heeft per 20 september 2018 de ISO 15189 accreditatie behaald. Het laboratorium heeft met het behalen van de accreditatie aangetoond te voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technisch geldige resultaten te kunnen leveren.

JACIE keurmerk MST

JACIE
De stamceltransplantaties van MST zijn JACIE-geaccrediteerd. Dit houdt in dat er met goed gekwalificeerd personeel, kwalitatief goede middelen en volgens gestandaardiseerde procedures wordt gewerkt.

HKZ ISO 9001

HKZ-certificaat afdeling dialyse
Het HKZ Keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Met dit keurmerk laten we zien en borgen we de kwaliteit van de zorg aan de dialysepatiënten. Medisch Spectrum Twente beschikt over dit keurmerk.

Andere keurmerken/kenmerken

HOVON MST

Hovon
Medisch Spectrum Twente is Hovon level B ziekenhuis. Dat betekent dat Medisch Spectrum Twente in het bezit is van een vergunning voor autologe stamceltransplanties.

Witte lijst Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Witte lijst Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) publiceert de zogeheten ‘witte lijsten’ van cardiologische centra die voldoen aan de NVVC criteria rondom PCI-procedures en ICD-implantaties, inclusief de follow-up.

MDL hepatitis

Hepatitis Behandelcentrum
De Nederlandse vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging hebben op grond van de aanwezigheid van uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis Medisch Spectrum Twente uitgeroepen tot Hepatitis Behandelcentrum

Waar bent u naar op zoek?