Resultaat

Via moderne internettechnologie maken medewerkers het leren tot onderdeel van hun dagelijks werk. Via tablet, laptop of computer hebben ze toegang tot leerstof, opdrachten, toetsen, beoordelingen en interactie. Altijd en overal, op het werk en thuis. Leidinggevenden kunnen de vorderingen van de medewerkers eenvoudig volgen en meten. Op deze manier levert scholing een bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

Weergave onderwijs

Het nieuwe leren vraagt om een elektronische leeromgeving. Medical School Twente heeft hiervoor het Leerplein MST ingericht, waarin o.a. theorie digitaal in modules wordt aangeboden (E-learning).

Ook wordt het Leerplein MST gebruikt voor planning, registratie en rapportage van de bij- en nascholingen. In het kwaliteitsdashboard per medewerker, worden verplichte scholingen geregistreerd. Op deze manier worden kritieke kwaliteitsindicatoren inzichtelijk.

Het digitale onderwijs wordt aangevuld met klassikaal onderwijs, skillstrainingen en geïntegreerd in het dagelijks werk (werkplekleren). Scholingen worden bij voorkeur afgerond met een praktijktoets/ Proeve van Bekwaamheid. Ook dit wordt vastgelegd in het kwaliteitsdashboard.

Conclusie: bij- en nascholing is noodzakelijk voor het uitbreiden, verbeteren en deskundig houden van de competenties van de beroepsbeoefenaar!

Contact bij- en nascholing MedST:

Mw. C. Belt (Cissy)

Medewerker bij- en nascholing

Telefoon 06-21708516

E-mail c.belt@mst.nl