MST als traumacentrum

Medisch Spectrum Twente is één van de elf traumacentra van Nederland. Met 7500 traumapatiënten per jaar die het MST ontvangt, is het ziekenhuis het 4e opvangcentrum van Nederland. Traumazorg is bedoeld voor slachtoffers van grote verkeersongevallen, geweldsdelicten of grootschalige rampen. Het MST heeft 5 gecertificeerde traumachirurgen, versterkt met een militair traumachirurg (gedetacheerd door ministerie van defensie).

MST is al sinds de jaren ’90 een erkend traumacentrum. Bovendien is MST in 2010 als eerste Nederlandse ziekenhuis gecertificeerd als bovenregionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie (DGU). Hiermee voldoet Medisch Spectrum Twente aan de Duitse standaarden voor traumazorg.

Traumacentrum in cijfers

Wanneer is iemand traumapatiënt?

Traumapatiënten zijn slachtoffers die ten gevolge uitwendige factoren als een verkeersongeval, een geweldsdelict of een ongeval in of rond het huis letsel hebben opgelopen. Ook patiënten met onderkoelingsverschijnselen, verdrinkingsslachtoffers en patiënten die letsel oplopen door besmettingen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire aard vallen onder traumazorg.

Publieksacademie Traumazorg, iedere seconde telt!

Zorgprofessionals informeerden het publiek over hoe MST als Traumacentrum voor de euregio en zelfs een gedeelte van Duitsland voorbereid is op en getraind is in de opvang van (veel) ernstig gewonde patiënten. Ook vertelden zij hoe een traumateam werkt, dat 24/7 klaarstaat, en welke geavanceerde apparatuur aanwezig is om ernstig gewonde patiënten goed te kunnen helpen.

Meer informatie over: de Publieksacademie Traumazorg

112 melding

Per jaar worden er in MST 2.000 mensen opgenomen als gevolg van een ongeluk. Dit kan een ongelukkige val van een trap zijn, of een ernstig verkeersongeval. Van de eerste hulp tot de revalidatie, is het traumateam van MST hierbij betrokken. Het begint allemaal bij de 112-melding, waarbij de centralist door de telefoon inschat hoe erg de situatie is. Terwijl een ambulance of traumahelikopter naar de plek van het ongeluk wordt gebracht, wordt het traumateam op de hoogte gehouden. Zo kunnen ze niet alleen advies geven, maar zich ook alvast voorbereiden op het slachtoffer. Anders dan in andere ziekenhuizen, staat het traumateam dus letterlijk 24 uur per dag klaar om de beste zorg te leveren op dat moment. Om te zorgen dat dit lukt, werkt een team van traumaspecialisten samen.

Traumakamers

De spoedeisende hulp van het Medisch Spectrum Twente beschikt over twee traumakamers welke beide verbonden zijn met een naastgelegen kamer waarin een CT staat. Op de traumakamer wordt een patiënt na bijvoorbeeld een ongeval opgevangen door het traumateam. Volgens een methodische werkwijze zal men onder leiding van een SEH arts alle belangrijke vitale functies van het lichaam langs gaan en de patiënt verder stabiliseren. Er staan ook professionals klaar voor de nodige eerste diagnostiek, denk aan het maken van een röntgen foto, echo en bloedafname.

Nederland opgedeeld in acute zorg netwerkregio’s

Nederland kent elf acute zorg netwerkregio’s/ROAZ regio‘s. Elke acute zorg netwerkregio beschikt over een bureau dat de leiding heeft en de coördinatie in deze regio verzorgt. In de netwerkregio Euregio (Twente en Oost Achterhoek) is dit het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE). BAZE is dus een netwerkorganisatie met een leidend-coördinerende rol in de acute zorg in de Euregio. De taken van BAZE komen voort uit de wettelijke opdracht van het Ministerie voor Gezondheid, Welzijn en Sport ter bevordering van de spoedzorg op regionaal niveau.

Traumazorgketen van het Netwerk Acute Zorg Euregio

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de gehele acute zorgketen. Alle ketenpartners in de traumazorgketen van het Netwerk Acute Zorg Euregio streven naar het optimaliseren van de zorg voor de traumapatiënt. Dit betreffen huisartsen en huisartsenposten, regionale ambulancevoorzieningen (RAV), spoedeisende hulp afdelingen, afdelingen van ziekenhuizen en mobiele medische teams. Zij maken daarom afspraken over onderlinge samenwerking en bewaken de kwaliteit van de zorg op verschillende manieren.

Traumaregistratie

De landelijke traumaregistratie (LTR) is opgericht om de kwaliteit van de traumazorg te meten en te optimaliseren. De minister van VWS heeft elf traumacentra in Nederland aangewezen om de traumaregistratie regionaal te coördineren en uit te voeren. Voor de Euregio is dit MST, al in 2003 werd binnen MST gestart met de traumaregistratie. In de loop van de jaren is dit verder uitgebreid naar de andere ketenpartners in het netwerk. Dit zijn: Ziekenhuisgroep Twente (locatie Almelo en Hengelo), Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Medisch Spectrum Twente en de Regionale Ambulance Vervoerders (RAV): Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Oost.

Waar bent u naar op zoek?