MST als traumacentrum

Medisch Spectrum Twente is één van de elf traumacentra van Nederland. Dit betekent dat het MST is aangewezen om naast de zorg voor de reguliere patiënten met letsel ten gevolge van een trauma, ook de ernstig gewonde patiënten kan opvangen en behandelen. Met 7500 traumapatiënten per jaar (waarvan ruim 300 ernstig gewond) die het MST ontvangt, is het ziekenhuis het 5e opvangcentrum van Nederland. Traumazorg is bedoeld voor onder andere slachtoffers van grote verkeersongevallen, geweldsdelicten of grootschalige rampen. Het MST heeft 5 gecertificeerde traumachirurgen.

MST is al sinds de jaren ’90 een erkend traumacentrum. Bovendien is MST in 2010 als eerste Nederlandse ziekenhuis gecertificeerd als bovenregionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie (DGU). Hiermee voldoet Medisch Spectrum Twente aan de Duitse standaarden voor traumazorg. Ook in 2019 is het traumacentrum succesvol gevisiteerd door zowel de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie als de DGU.

Traumacentrum in cijfers


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wanneer is iemand traumapatiënt?

Traumapatiënten zijn slachtoffers die ten gevolge uitwendige factoren als een verkeersongeval, een geweldsdelict of een ongeval in of rond het huis letsel hebben opgelopen. Ook patiënten met onderkoelingsverschijnselen, verdrinkingsslachtoffers en patiënten die letsel oplopen door besmettingen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire aard vallen onder traumazorg.

112-melding

Per jaar worden er in MST gemiddeld 2.000 mensen opgenomen als gevolg van een ongeluk. Dit kan een ongelukkige val van een trap zijn, of een ernstig verkeersongeval. Van de eerste hulp tot de revalidatie, is het traumateam van MST hierbij betrokken. Het begint allemaal bij de 112-melding, waarbij de centralist door de telefoon inschat hoe erg de situatie is. Terwijl een ambulance of traumahelikopter naar de plek van het ongeluk wordt gebracht, wordt het traumateam op de hoogte gehouden. Zo kunnen ze niet alleen advies geven, maar zich ook alvast voorbereiden op het slachtoffer. Anders dan in andere ziekenhuizen, staat het traumateam dus letterlijk 24 uur per dag klaar om de beste zorg te leveren op dat moment. Om te zorgen dat dit lukt, werkt een team van traumaspecialisten samen.

Traumahelikopter

Als er sprake is van een ernstig ongeluk, wordt vaak de traumahelikopter ingezet. Hiervan zijn er 4 in Nederland. Omdat deze relatief ver weg van Twente zijn gestationeerd, werken we goed samen met de traumahelkopter uit Duitsland, die zowel de Nederlandse patiënt als de Duitse patiënt in onze traumaregio voorziet. In 2019 is er 145 keer een helikopter op het dak van het MST geland. Van deze helikopter vluchten waren er 105 trauma vluchten.

Traumakamers

De spoedeisende hulp van het Medisch Spectrum Twente beschikt over twee traumakamers welke beide verbonden zijn met een naastgelegen kamer waarin een CT-scan staat. Op de traumakamer wordt een patiënt na bijvoorbeeld een ongeval opgevangen door het traumateam. Volgens een methodische werkwijze zal men onder leiding van een traumachirurg alle belangrijke vitale functies van het lichaam langs gaan en de patiënt verder stabiliseren. Er staan ook professionals klaar voor de nodige eerste diagnostiek, denk aan het maken van een röntgen foto, echo en bloedafname.

Nederland opgedeeld in acute zorg netwerkregio’s

Nederland kent elf acute zorg netwerkregio’s/ROAZ regio‘s. Elke acute zorg netwerkregio beschikt over een bureau dat de leiding heeft en de coördinatie in deze regio verzorgt. In de netwerkregio Euregio (Twente en Oost Achterhoek) is dit het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE). BAZE is dus een netwerkorganisatie met een leidend-coördinerende rol in de acute zorg in de Euregio. De taken van BAZE komen voort uit de wettelijke opdracht van het Ministerie voor Gezondheid, Welzijn en Sport ter bevordering van de spoedzorg op regionaal niveau.

Traumazorgketen van het Netwerk Acute Zorg Euregio

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de gehele acute zorgketen. Alle ketenpartners in de traumazorgketen van het Netwerk Acute Zorg Euregio streven naar het optimaliseren van de zorg voor de traumapatiënt. Dit betreffen huisartsen en huisartsenposten, regionale ambulancevoorzieningen (RAV), spoedeisende hulp afdelingen, afdelingen van ziekenhuizen en mobiele medische teams. Zij maken daarom afspraken over onderlinge samenwerking en bewaken de kwaliteit van de zorg op verschillende manieren.

Traumaregistratie

De landelijke traumaregistratie (LTR) is opgericht om de kwaliteit van de traumazorg te meten en te optimaliseren. De minister van VWS heeft elf traumacentra in Nederland aangewezen om de traumaregistratie regionaal te coördineren en uit te voeren. Voor de Euregio is dit MST, al in 2003 werd binnen MST gestart met de traumaregistratie. In de loop van de jaren is dit verder uitgebreid naar de andere ketenpartners in het netwerk. Dit zijn: Ziekenhuisgroep Twente (locatie Almelo en Hengelo), Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Medisch Spectrum Twente en de Regionale Ambulance Vervoerders (RAV): Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Oost.

Waar bent u naar op zoek?