Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek (algemene informatie)

Als u patiënt in het MST bent, kan het zijn dat u gevraagd wordt om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek kan helpen om meer te weten te komen over sommige ziekten. Ook doen we onderzoek om te bepalen of een nieuwe behandeling, nieuw geneesmiddel of medisch hulpmiddel beter werkt. Deelname aan onderzoek is altijd vrijwillig. U kunt altijd afzien van deelname, ook tijdens het onderzoek. Dit heeft geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling.

Onderzoek met mensen

Als u wordt gevraagd mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek waarbij u iets moet doen of moet laten, dan spreken we van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Denk hierbij aan onderzoek naar een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling. Hiervoor gelden strenge regels. Die staan in de Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Daarin staat dat u bijvoorbeeld goed moet worden geïnformeerd over het doel van het onderzoek en de mogelijke risico’s. U moet uitdrukkelijk toestemming geven voor deelname aan het onderzoek en het gebruik van uw medische gegevens. Deelname is altijd vrijwillig en u kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin wordt algemene informatie gegeven over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek en uw rechten en plichten als proefpersoon.

Dossieronderzoek

Ook met de informatie die vastgelegd is in uw medisch dossier kunt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Er worden dan geen extra handelingen of onderzoeken bij u verricht. Dit wordt ook wel dossieronderzoek genoemd. Hoewel dit onderzoek niet onder de WMO valt, gelden er wel een aantal strikte voorwaarden. Zo is uw medisch dossier alleen inzichtelijk voor leden van het behandelteam en mogen alleen gegevens verzameld worden die noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Ook vragen wij uw toestemming voor het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Wij mogen uw gegevens alleen zonder uw toestemming gebruiken, als het vragen van toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als het om een grote groep patiënten gaat of het vragen van toestemming een grote belasting voor u is. U kunt tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek bezwaar maken. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Gebruik restmateriaal

In het kader van uw behandeling kan lichaamsmateriaal (zoals bloed of weefsel) bij u worden afgenomen. Meestal blijft er dan wat lichaamsmateriaal over. We kunnen dit ‘restmateriaal’ hergebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij we er voor zorgen dat het niet direct herleidbaar is tot u als patiënt. U wordt dus in beginsel ook niet op de hoogte gesteld van bevindingen, die zijn verkregen uit het hergebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt tegen het hergebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek bezwaar maken.

Privacy

MST doet regelmatig onderzoek in samenwerking met andere ziekenhuizen of instellingen. Het kan nodig zijn om uw gegevens hiervoor te delen. Om uw privacy te beschermen worden uw medische gegevens onder een codenummer bewaard. Op deze manier zijn uw gegevens niet direct tot u te herleiden. De gegevens die verzameld zijn voor het onderzoek worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. In de meeste gevallen is dat maximaal 15 jaar.

Waar bent u naar op zoek?