Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Als u patiënt in het MST bent, kan het zijn dat u gevraagd wordt om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het testen van nieuwe geneesmiddelen, therapieën of medische hulpmiddelen. Van te voren zult u uitgebreid geïnformeerd worden over het onderzoek en pas na uw schriftelijke toestemming zal er gestart worden met het onderzoek. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig en u kunt ook afzien van deelname. Dit heeft geen enkele gevolgen voor uw verdere behandeling.

Ook met de informatie die vastgelegd is in uw medisch dossier kunt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Er worden dan geen extra handelingen of onderzoeken bij u verricht. Dit wordt ook wel statusonderzoek genoemd en kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Uw medisch dossier is alleen inzichtelijk voor leden van het behandelteam. Indien gegevens gedeeld worden met derden, zal dit geanonimiseerd of gecodeerd plaatsvinden. Dit betekent dat de gegevens niet tot u te herleiden zijn en uw privacy gewaarborgd blijft.

Voor meer informatie over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij u graag de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin wordt algemene informatie gegeven over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek en uw rechten en plichten als proefpersoon.

Waar bent u naar op zoek?