Wetenschappelijk onderzoek steunen

Wetenschappelijk onderzoek steunen

Om de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren is wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Door het ontbreken van overheidsfinanciering voor wetenschappelijk onderzoek heeft MST beperkte middelen om het gewenste onderzoek te financieren. Om het wetenschappelijk onderzoek binnen MST te stimuleren, is het Wetenschapsfonds MST opgericht. Met de gelden uit dit fonds worden onderzoeksprojecten gefinancierd die passen binnen de door het MST vastgestelde speerpunten.

Draagt u bij?

U kunt het wetenschappelijk onderzoek in MST steunen door te doneren aan het Wetenschapsfonds van MST. Hiermee helpt u ons de kwaliteit van zorg te verbeteren. Uw geld komt voor 100% ten goede aan het onderzoek.

Meer informatie over donatie en aanmelding vindt u op de website van vrienden van MST.

Waar bent u naar op zoek?