Wetenschappelijke speerpunten

Wetenschappelijke speerpunten

MST is een topklinisch ziekenhuis waar (toegepast) wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk verbonden is met topklinische zorg en opleiden. De missie van MST is om door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek: 1) aantoonbaar bij te dragen aan betere kwaliteit en doelmatigheid van zorg, 2) te anticiperen op een toename van de behoefte van patiënten voor zorg op maat en 3) maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van ziekenhuiszorg in Nederland en daarbuiten te beantwoorden.

MST heeft twee speerpunten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek vastgesteld: ‘medisch-technologisch onderzoek’ en ‘Value Based Health Care’. De focus ligt op projecten binnen de topklinische zorg (o.a. cardiologie, vaatchirurgie, oncologie en complexe traumazorg) en de chronische zorg (o.a. (kinder)longgeneeskunde, reumatologie, neurologie).

Medisch-technologisch onderzoek

In samenwerking met onder andere de Universiteit Twente richt MST zich op de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een elektronische neus om longtumoren op te sporen of een online zelfmanagement programma voor mensen met hartfalen. Medisch technologische innovaties worden steeds belangrijker in de zorg. De innovaties maken snellere diagnostiek, complexere ingrepen en zorg op afstand mogelijk. Dit kan leiden tot patiëntvriendelijkere en betere zorg, maar ook kunnen patiënten meer regie krijgen over hun eigen zorgproces en kunnen de toenemende zorgkosten in de hand gehouden worden.

Value Based Health Care

In samenwerking met andere Santeon ziekenhuizen is MST gestart met het programma Value Based Health Care (VBHC). VBHC is een relatief nieuw concept in Nederland. Het is gericht is op het vergroten van de waarde van zorg voor de patiënt (gemeten aan de hand van voor de patiënt relevante uitkomstmaten) en het reduceren van de zorgkosten. De essentie van VBHC is om te investeren daar waar toegevoegde waarde voor de patiënt te behalen is en te snijden op plekken waar dit niet het geval is. Hiertoe vergelijken we bijvoorbeeld voor verschillende aandoeningen uitkomsten en processen van de zeven Santeon ziekenhuizen, wat via een verbetercyclus leidt tot veranderingen en uiteindelijk tot betere zorg.

MST geeft de komende jaren prioriteit aan onderzoeksprojecten met een hoog VBHC karakter, zoals ‘zorg voor uitkomst’, ‘meetbaar beter’ en ‘gewonnen levenskwaliteit’.

Waar bent u naar op zoek?