Wetenschapscommissie

Wetenschapscommissie

De wetenschapcommissie MST is een ziekenhuiscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines en vakgroepen (o.a. medisch specialisten, technisch geneeskundigen, onderzoekers, epidemiologen, verpleegkundig specialisten, paramedici). Het doel van de commissie is wetenschappelijk onderzoek in MST zichtbaar te maken, te stimuleren en te faciliteren. Voor nadere informatie over deze commissie, wordt verwezen naar ons reglement. Bent u benieuwd wat onze wetenschapsmissie is en wat we (gaan) doen om onze wetenschappelijke ambities waar te maken? Raadpleeg dan de vastgestelde missie en visie wetenschap MST 2020-2024.

Contact

Heeft u vragen over of voor de wetenschapscommissie? Neem dan contact op met de secretaris: Martine Veehof (wetenschapscommissie@mst.nl).

Waar bent u naar op zoek?