Slaapcentrum

Ons slaapcentrum is een samenwerkingsverband tussen de maatschap Longgeneeskunde, de maatschap Keel Neus en Oorziekten, vakgroep Neurologie en de afdeling Klinische Neurofysiologie van Medisch Spectrum Twente in onze locatie in Oldenzaal.

Het slaapcentrum behandelt patiënten met een Slaap Apneu Syndroom (klik voor folder) in een multidisciplinaire setting (longartsen, KNO en gespecialiseerde tandheelkunde), waarin diagnostiek en behandeling naadloos op elkaar zijn afgestemd. Ook de afdeling neurologie is aangesloten bij het centrum en daarmee is de behandeling andere slaapaandoeningen als rusteloze benen, slapeloosheid, insomnia, stoornissen in het circadiane ritme en parasomnieën mogelijk, op indicatie samen met de afdeling psychiatrie.

Slaapcentrum ‘Centre of Excellence’

MST wil een ‘Centre of Excellence’ blijven voor specifieke patiëntengroepen, waaronder OSAS patiënten en patiënten met andere slaapstoornissen. De oprichting van een slaapcentrum past uitstekend in onze visie en het huidige tijdsgewricht. MST staat open voor innovatie en nieuwe zorgvormen. Bovendien wordt middels het slaapcentrum de aanwezige kennis en expertise van onze medisch specialisten binnen MST beter in de markt gezet. Diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen wordt multidisciplinair uitgevoerd volgens de nieuwste richtlijnen en in samenspraak met de patiënt.

Voor patiënten met verdenking op OSAS zijn korte wacht- en doorlooptijden gerealiseerd:

  • Door triage bij aanmelden met aansluitend aanvullend onderzoek, waaronder een polygrafie thuis zodat patiënt met alle onderzoeksuitslagen op het 1e multidisciplinaire spreekuur komt;
  • Doorat de diverse behandelaars de patiënt op één dagdeel zien;
  • Door directe initiatie van de diverse mogelijke behandelingen (CPAP, MRA, evt. Chirurgie).
Waar bent u naar op zoek?