Botscan

Uw behandelend arts heeft voor u een botscan aangevraagd bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Doel
Een botscan geeft informatie over de opbouw en activiteit van uw botten. Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van eventuele afwijkingen van uw skelet. Daarnaast kan ook de doorbloeding van bepaalde gewrichten in beeld worden gebracht.

Voor het onderzoek
Er zijn geen speciale voorbereiding voor een botscan. In verband met het maken van de foto’s kunt u metalen voorwerpen en sieraden beter thuis laten. Houdt er rekening mee dat u uw ponsplaatje enhet vragenformulier meeneemt (deze zit bij de afspraakbevestiging).
Het is belangrijk dat u zicht 5 minuten voor de afgesproken tijd meldt bij de balie van de Nucleaire Geneeskunde.

Tijdens het onderzoek
Voordat het onderzoek (de botscan) begint krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm waarbij een radioactieve vloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof heeft ongeveer 3 tot 5 uur nodig om voldoende opgenomen te worden in de botten.

Het onderzoek kan op twee manieren plaatsvinden:

  • U krijgt in eerste instantie alleen een injectie en komt op een later tijdstip terug voor de foto’s
  • U krijgt een injectie waarbij we gelijktijdig foto’s maken. Eventuele vervolgfoto’s worden later gemaakt

Na de injectie en de eventuele foto’s mag u de afdeling en het ziekenhuis verlaten. In de tussenliggende tijd is het van belang dat u minimaal 1 liter vocht drinkt en regelmatig uitplast om de beeldkwaliteit van de botscan te verbeteren. Bij het maken van de botscan ligt u op een speciaal bed waarbij de camera boven en onder u kan scannen maar ook rondom.

Het maken van de botscan duurt ongeveer 10 tot 45 minuten. Dit kan zowel met als zonder CT zijn. Dit is afhankelijk van de aanvraag.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u de afdeling en het ziekenhuis weer verlaten. Uw behandelend arts krijgt het verslag van de botscan zodra deze is beoordeeld door de Nucleair Geneeskundige.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met uw dienstdoende arts of het daarvoor bestemde specialisme.

Waar bent u naar op zoek?