Risico

Risico’s en complicaties
Zoals bij iedere behandeling, kunnen ook bij de bronchoscopie soms complicaties optreden.
Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal gemakkelijk verholpen of behandeld worden.
Mogelijke complicaties zijn:
• een licht zuurstoftekort, waarvoor u tijdelijk extra zuurstof toegediend kunt krijgen;
• een bloeding in de luchtwegen, met name na het wegnemen van een stukje weefsel.
• een klaplong, omdat er bij het afnemen van weefsel voor onderzoek een lekje kan ontstaan van lucht naar de longholte.
De meeste bijwerkingen treden bij of direct na het onderzoek. Het op de behandelkamer aanwezige, deskundig team kan deze problemen dan ook meestal snel oplossen. De bloeding of de andere klachten herstellen bijna altijd na korte tijd. Is dit bij u niet het geval, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Longfunctieafdeling,telefoon(053) 487 26 10 of de dienstdoende arts van de afdeling Longziekten,te bereiken via telefoon(053) 487 2610 ofhet algemene ziekenhuis nummer (053) 487 20 00.

 

Waar bent u naar op zoek?