Echo

Bij een echografisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. De geluidsgolven hebben een zodanige hoge frequentie, dat ze niet hoorbaar zijn. Deze geluidsgolven worden met een echoapparaat het lichaam ingestuurd en daarna door hetzelfde apparaat weer opgevangen. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een beeld op het beeldscherm. Op deze manier worden, in vergelijking met röntgenfoto’s, niet alleen het bot, maar vooral de weke delen (pezen, spieren en slijmbeurzen) en het eventuele ontstekingsvocht in het gewricht in beeld gebracht.

Doel
Echografie wordt verricht om, met behulp van geluidsgolven, eventuele afwijkingen in het gewricht zichtbaar te maken. Of om de precieze plek te bepalen voor een injectie.

Tijdens het onderzoek
Afhankelijk van waar de klacht zich bevindt, wordt het te onderzoeken lichaamsdeel met gel ingesmeerd, waarna een klein apparaatje (transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel heen en weer wordt geschoven. Deze transducer zendt en ontvangt geluidsgolven, waardoor het gewricht af te beelden is.

De reumatoloog bekijkt de beelden op het beeldscherm en maakt hier gelijktijdig een aantal opnamen van. Het onderzoek duurt circa 15-30 minuten. Mocht er tijdens de echografie blijken dat er ontstekingsweefsel in het gewricht zit kan uw arts in overleg met u besluiten om een punctie en/of een injectie bij u uit te voeren. Bij een gewrichtspunctie wordt er vocht opgezogen uit uw gezwollen gewricht. Vervolgens kan deze vloeistof gebruikt worden voor verder onderzoek. Bij een injectie wordt er medicatie in het gewricht gespoten, vaak is dit een ontstekingsremmer.

Na het onderzoek
Mocht er een punctie uitgevoerd worden heeft deze het meeste en het langste effect indien u het gewricht 24 uur niet belast. Daarna mag u het gewricht weer volledig belasten.
Indien u koorts krijgt, de warmte, zwelling, roodheid van het gepuncteerde gewricht fors toeneemt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Waar bent u naar op zoek?