Longscan

Met een Longscan is het mogelijk de doorbloeding van de longen te bekijken.
Voordat het onderzoek begint krijgt u een injectie met de radioactieve vloeistof toegediend.
Tijdens het injecteren van de vloeistof is het nodig dat u een paar keer diep in- en uitademt om
de vloeistof mooi te verdelen in de longen. Na de injectie wordt er gelijk gestart met het
maken van de foto’s. Bij het maken van de foto’s ligt u op een speciaal bed waarbij de camera
boven en onder u kan scannen maar ook rondom. Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.
Het kan zijn dat er bij het maken van de foto’s gebruik wordt gemaakt van de CT. Dit is
afhankelijk van de aanvraag. De uitslag van het onderzoek gaat naar uw behandelend arts.

Waar bent u naar op zoek?