PAD test

Een PAD test wordt gedaan bij mensen die klachten hebben van ongewild urineverlies bij inspanning, zoals hoesten, niezen, persen en/of sporten. De test wordt uitgevoerd om na te gaan hoeveel urineverlies er optreedt bij een bepaalde vulling van de blaas en het bij het doen van een aantal oefeningen.

Doel
Bij dit onderzoek wordt met behulp van verbandmateriaal (PAD is Engels voor verband) het urineverlies gewogen. Bij deze test draagt u verband in uw ondergoed dat vooraf is gewogen en na de test opnieuw wordt gewogen. Op deze manier kan de hoeveelheid urineverlies worden aangetoond.

Voor het onderzoek
Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Neem voor de zekerheid reservekleding mee! Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door de verpleegkundige op de polikliniek Urologie. Na het vullen van de blaas moet u een uur wachten, daar dient u rekening mee te houden.

Tijdens het onderzoek
Er wordt door middel van een catheter 250cc NACL 0.9% (zoutoplossing) in de blaas gebracht. De katheter wordt daarna verwijderd en een van te voren gewogen verband kunt u in de onderbroek leggen en dan mag u weer aankleden. U mag hierna rondlopen (buiten of in het ziekenhuis) en u moet een uur uw plas ophouden. Daarna komt u bij de verpleegkundige terug op de polikliniek en moet u een aantal oefeningen doen, zoals:

  • 5 maal opstaan en zitten
  • krachtig hoesten
  • bukken
  • 1 minuut huppelen/ springen op de plaats.
  • 1 minuut handen wassen met koud water

Hierna wordt het verband gewogen door de continentieverpleegkundige en het verschil in gewicht van voor en na het onderzoek is de uitslag van de test.

Na het onderzoek
De dag van het onderzoek kunt u last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Ook kan het zijn dat u meer aandrang hebt om te plassen. Het is daarom raadzaam om na het onderzoek veel te drinken.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met uw dienstdoende arts of het daarvoor bestemde specialisme. Klik hier om terug te gaan naar de algemene pagina van Urologie.

 

Waar bent u naar op zoek?