PET/CT-scan

Een PET/CT-scan (Positron Emissie Tomografie) is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee het lichaam op een bijzondere manier kan worden afgebeeld.

Kankercellen en ontstekingscellen verbruiken veel energie en hebben dus veel brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Bij een PET/CT-scan dient de medisch nucleair werker een kleine hoeveelheid radioactief glucose (18F-FDG) toe. Hierdoor kunnen we het gebruik van glucose in uw lichaam in beeld brengen en kanker en infecties opsporen.

Waar bent u naar op zoek?