Risico en Complicatie

Complicaties tijdens een pleurapunctie komen niet vaak voor. Soms ontstaat plotseling een lage bloeddruk en een langzame hartslag als teken van overmatige prikkeling van een bepaald zenuwsysteem. Het onderzoek wordt dan onderbroken. Over het algemeen kan men na enkele uren zonder problemen het onderzoek herhalen.
Soms voelt de schouder wat pijnlijk aan als er vocht uit de pleuraholte wordt gezogen.
Als de long per ongeluk bij de punctie wordt geraakt, kan er een luchtlek met een mogelijke klaplong (pneumothorax) ontstaan of zeer zeldzaam een bloeding in de borstholte.
Wanneer een grote hoeveelheid vocht is weggehaald kan een longoedeem (vochtophoping) ontstaan in de long. Dit oedeem verdwijnt normaal gesproken vanzelf binnen drie tot vier dagen.
Waar bent u naar op zoek?