Sentinelnode

Met een sentinelnode procedure is het mogelijk de schildwachtklier of ook wel poortwachterklier op te sporen. De schildwachtklier wordt tijdens de operatie verwijderd om zo te kunnen onderzoeken of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn in de klier.

Bij de nucleaire geneeskunde krijgt u twee injectie’s in de borst met een radioactieve vloeistof. Deze vloeistof wordt afgevoerd door de lymfebanen en komt dan uiteindelijk in de lymfeklieren terecht. De eerste klier die zichtbaar wordt is vaak de schildwachtklier. Ongeveer 2 uur na de injectie worden er foto’s gemaakt. Op het moment dat de schildwachtklier is gevonden wordt hij aangetekend op de huid. Na het onderzoek is er nog geen informatie over de uitslag bekend. De schildwachtklier moet immers nog verwijderd en onderzocht worden.

Waar bent u naar op zoek?