Straalmeting

De uroflowmetrie is een onderzoek dat de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid urine meet die iemand uitplast. Om beter inzicht te krijgen in de oorzaak van het plasprobleem moet een uroloog nauwkeurig kijken naar de manier van plassen, de hoeveelheid, de tijd en de kracht van het plassen.

De meeste patiënten vinden het niet fijn als de arts bekijkt hoe zij plassen en vaak kunnen ze ook niet goed plassen als er iemand toekijkt. Om toch de juiste gegevens te kunnen verzamelen gebeurt dit onderzoek met een plasmeter.

Plasmeter
De plasmeter staat gewoon in het toilet. De patiënt plast op het toilet in deze meter. De uroflowmeter meet de hoeveelheid urine en de tijd. Deze gegevens worden omgezet naar een grafiek waarin staat hoe krachtig de urinestraal was. De uroflowmeter kan ook afleiden hoe de vorm van de urinestraal was bij het plassen en zo kan de uroloog ook daarin dus eventuele afwijkingen ontdekken.

Meestal wordt na de uroflowmeting nog gekeken of de blaas goed is leeg geplast met een echografie van de blaas

Waar bent u naar op zoek?