Video Nystagmografie (VNG)

Een VNG is een onderzoek van het evenwichtsorgaan en de daarbij horende hersenstructuren. Dit onderzoek wordt vaak aangevraagd bij duizeligheidsklachten, meestal door de KNO-arts.Hierbij kunt u denken aan de ziekte van Meniér en BPPD. De functie van het evenwichtsorgaan en daarbij behorende zenuwtraject kan niet rechtstreeks bepaald worden. Aangezien er een wisselwerking is tussen oogbewegingen en evenwichtsorgaan kan de functie beoordeeld worden op grond van (en met behulp van) de oogbewegingen geregistreerd door een camera. Het onderzoek bestaat uit diverse testen, afhankelijk van de aanvraag.

Waar bent u naar op zoek?