Het onderzoek

Hoe onderzoekt de KNO-arts of u allergisch bent en waarvoor?
De KNO-arts stelt vragen om aanwijzingen te vinden of en waarvoor u allergisch bent. Om precies uit te zoeken op welke stoffen u reageert wordteen huidtestgedaan, waarbij een aantal prikjes met allergenen in de huid wordt gegeven. Op de plaats van de prik kan roodheid en zwelling optreden. Hoewel deze huidreactie meestal na een half uur verdwenen is, kunnen na 4-24 uur opnieuw roodheid en zwelling optreden.

De grootte van de rode plek is bepalend voor de ernst van allergie. De betrouwbaarheid van de test wordt gemeten met twee controleprikjes waarbij de huid in het ene geval niet en in het andere geval wel moet reageren (er wordt respectievelijk alleen een oplosmiddel en oplosmiddel met histamine ingespoten).Ook kan via een bloedmonster bepaald worden of men allergisch is, en zo ja, voor welke stoffen. Het duurt meestal enige tijd voor de uitslag van dit onderzoek bekend is.Mochten er twijfels bestaan over een bepaalde stof, dan kan dit eventueel verder worden uitgezocht door de stof direct in de neus te spuiten en te meten welke reactie er optreedt. Dit is een tijdrovend onderzoek, dat meestal niet nodig is.

Hoe kan contact met de belangrijkste allergenen vermeden worden?
Bij de behandeling van allergie is het zeer belangrijk dat contact met het allergeen zo veel mogelijk wordt vermeden. Dit is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uw KNO-arts kan u adviseren welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn.

Huisstofmijt
De huisstofmijt leeft in stof bij voorkeur op warme vochtige plekken. Het zoveel mogelijk vrij maken van huisstofmijt noemt men saneren.
De belangrijkste ruimte in huis waar de huisstofmijt bestreden moet worden is de slaapkamer. Zorg voor een droge slaapkamer door tijdig in het najaar de CV aan te zetten. Om huisstofmijten te doden, moeten beddengoed en gordijnen bij 60 graden worden gewassen.Eventueel kan het matras en hoofdkussen beschermd worden met een huisstofmijtdichte hoes. Gladde vloeren en schoonmaken van de vloeren (liefst dagelijks) met plakstofdoekjes en/of natte dweil voorkomt dat hier stof ontstaat waar huisstofmijten in kunnen leven.Luchtfilterapparaten hebben geen aangetoond effect op klachten veroorzaakt door allergie. Het aanschaffen van zo’n apparaat wordt daarom niet aangeraden.

Graspollen
Houd in perioden dat er veel pollen in de lucht zijn uwramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Ga als u veel last heeft niet te veel naar buiten. Vooral ‘s ochtends vroeg, op warme zonnige dagen, zijn er veel pollen in de lucht.

Huisdieren
Als u allergisch bent voor een huisdieris de beste oplossing het dier het huis uit te doen. Als u besluit dit niet te doen, houdt het dier dan in elkgeval uit de slaapkamer.

Waar bent u naar op zoek?