Angst voor de tandarts

Bij volwassenen
Heeft u extreme angst voor een tandheelkundige behandeling? Of emotionele problemen waardoor u de stap naar de tandarts niet durft te maken? Dit is niet nodig. Wij helpen u graag. Sommige mensen met angst of kokhals neigingen vermijden het bezoek aan de tandarts waardoor een grote behandelachterstand ontstaatdie kan leiden tot pijn en ontstekingen.
Behandelwijze
U wordt behandeld door een tandarts in het ziekenhuis en eventueel een psycholoog.Zo nodig wordt u behandeld onder lachgassedatie of algemene anesthesie, in samenwerking met een anesthesioloog. In het Medisch Spectrum Twente komen alle specialisten samen in een multidisciplinairoverleg en wordt het behandelplan op maat gemaakt.
Het doel van de behandeling
Door gewenning en behandeling willen wij uw angstgevoelens weg nemen, zodat wij de zorguiteindelijk weer aan uw eigen tandarts over kunnen dragen.
Voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking kan vele uitingsvormen hebben. Bijvoorbeeldspasticiteit, epilepsie, dwarslaesie. multiple sclerose. Hierdoor kunnenbij een patiënt grote problemen ontstaan op het gebied van de mondhygiënewaardoor cariës en parodontologische aandoeningen zich gemakkelijk ontwikkelen.
Waar bent u naar op zoek?