MST PRESTATIES

CVA patiënten

Bij een beroerte – medische term: CVA – krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. CVA is een verzamelnaam voor zowel het herseninfarct als een hersenbloeding. Twee verschillende aandoeningen met vaak vergelijkbare, plotselinge uitvalverschijnselen zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm.  Als dit langer dan een paar minuten duurt, beginnen hersencellen te sterven en treedt er blijvende uitval op. Een snelle start van de behandeling is daarom cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis.

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA. Inmiddels hebben de ziekenhuizen met name door tijdwinst belangrijke verbeteringen in de zorg voor deze patiënten gerealiseerd.

6%

Intra-arteriële behandeling*

20%

Intraveneuze trombolyse

7%

Alleen revalidatie

Hersenbloeding

Thuis 29% Thuis
Revalidatiecentrum 10% Revalidatiecentrum
Verpleeghuis 3% Verpleeghuis
Geriatrisch revalidatie verpleeghuis 31% Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Herseninfarct

Thuis 67% Thuis
Revalidatiecentrum 7% Revalidatiecentrum
Verpleeghuis 3% Verpleeghuis
Geriatrisch revalidatie verpleeghuis 15% Geriatrisch revalidatie verpleeghuis
Hersenbloeding
Herseninfarct
9% Hersenbloeding
91% Herseninfarct

Hersenbloeding

39% 0-5 dagen
44% 6-10 dagen
17% Meer dan 10 dagen

Herseninfarct

65% 0-5 dagen
22% 6-10 dagen
13% Meer dan 10 dagen
Waar bent u naar op zoek?