Beroerte (CVA)

Een beroerte, ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, wordt veroorzaakt door een acute onderbreking van de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen. Voorbeelden zijn een stolsel in de bloedvaten in de hersenen (herseninfarct) of het knappen van een bloedvat (hersenbloeding). Het achterliggende hersenweefsel krijgt niet voldoende zuurstof en raakt beschadigd. Hierdoor ontstaan acute klachten zoals verlamming van een arm en/of been, scheve mond, slecht kunnen zien, moeite met taal of onduidelijk praten, eten of slikken.

Direct hulp zoeken

Het is belangrijk bij dergelijke klachten direct hulp te zoeken. Hoe sneller kan worden gestart met onderzoek en behandeling hoe beter.

FAST-test

Met de FAST-test (Face Arm Speech Test) zijn de klachten bij een beroerte herkenbaar.

  • Face (gezicht): vraag aan de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Als de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt, kan dit duiden op een beroerte.
  • Arm (arm): vraag aan de persoon om beide armen op te tillen en voor zich uit te strekken met de binnenzijde van de hand naar boven. Vraag ook aan de persoon om de ogen te sluiten, dit vermijdt dat men visueel gaat corrigeren als een arm begint weg te zakken. Als een arm wegzakt of rond zwalkt, kan dit duiden op een beroerte.
  • Speech (spraak): vraag aan de persoon of aan omstanders of er verandering in het spreken is opgetreden. Als de persoon onduidelijk begon te spreken of niet meer uit de woorden kon komen, kan dit duiden op een beroerte. Ook kunt u de persoon vragen tot tien te tellen; wanneer hij cijfers herhaalt, fout uitspreekt of bij een cijfer blijft steken, kan dit het gevolg zijn van een beroerte.

Doet minimaal een van deze genoemde verschijnselen zich voor, handel dan direct en bel 112 of de huisarts. Hoe eerder een beroerte wordt behandeld, hoe meer kans op herstel. Geef ook door aan 112 of de huisarts hoe laat de verschijnselen begonnen. Als het een herseninfarct is en de arts kan op tijd in het ziekenhuis behandelen, dan kan hij een medicijn toedienen om het bloedstolsel op te lossen. Zie ook: trombolyse.

Zie voor meer informatie de folder  “Na een beroerte…”  van de Hartstichting.

Waar bent u naar op zoek?