Neurocentrum

Het Neurocentrum is hét centrum in de regio voor aandoeningen van het zenuwstelsel, waar patiënten de beste zorg krijgen en gastvrijheid centraal staat. Het Neurocentrum is een innovatieve organisatie die gebruikt maakt van de meest geavanceerde technologie.

Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, ruggenmerg en zenuwen. Het zenuwstelsel zorgt voor het overbrengen van prikkels, om bijvoorbeeld te bewegen en pijn te ervaren. Ziektes in het zenuwstelsel zijn een complex geheel en daarom is in 2019 is het Neurocentrum opgericht. Het Neurocentrum omvat twee verschillende specialismen, te weten: neurologie en neurochirurgie. Daarnaast is de klinische neurofysiologie (functieafdeling) als sub specialisme een onderdeel van het Neurocentrum. Het Neurocentrum is de plek voor diagnostiek en behandeling van aandoeningen aan het zenuwstelsel. Het Neurocentrum heeft een belangrijke regionale functie voor zowel geplande als acute (trauma) zorg. In deze regio zijn wij de spil in het netwerk van neuro-zorg van de eerste lijn tot aan de derde lijn.

Alle basiszorg voor de neurologie en neurochirurgie zijn binnen het Neurocentrum zeer ruim aanwezig. En daarnaast heeft het Neurocentrum nog zes speciale aandachtsgebieden:

  1. Vasculair / CVA (bv. beroerte, TIA etc.)
  2. Complexe wervelkolom problematiek (bv. hernia, kanaalstenose, wervelbreuken etc.)
  3. Neuro-oncologie (bv. hersentumoren)
  4. Bewegingsstoornissen (bv. M. Parkinson, tremoren, dystonie)
  5. Neuro-modulatie (bv. bij chronische pijn, epilepsie, tremoren etc.)
  6. KNF (functieafdeling van het Neurocentrum, houdt zich onder andere bezig met: neuromonitoring, qEEG, epilepsiediagnostiek)

Binnen het neurocentrum zijn nu een tweetal fast-track poli’s aanwezig, te weten de TIA-poli en voor het Carpale Tunnel Syndroom. In de toekomst zal dit worden uitgebreid.

Het neurocentrum heeft de beschikking over een grote verpleegafdeling waar zowel neurologie als neurochirurgie patiënten worden verpleegd. Een gedeelte van deze afdeling is ingericht voor acute aandoeningen zoals beroertes.

Poli’s neurocentrum

Het neurocentrum heeft speciale poli’s voor gerichte zorg. Klik op de naam van één van de onderstaande poli’s voor meer informatie.

Nieuws

MST neurostimulator
Niet meer jaarlijks naar het ziekenhuis voor controle van een geïmplanteerde neurostimulator, maar het apparaat op afstand uitlezen en bijstellen. Bij acht patiënten in MST is een nieuwe functie toegevoegd.

Waar bent u naar op zoek?