TIA service

Sinds eind 2007 is er in het Medisch Spectrum Twente te Enschede een TIA-service. Dit is sinds 2012 een 24 uurs TIA-service wat inhoudt dat patiënten binnen 24 uur na aanmelding gezien worden door een neuroloog. Als u klachten heeft (gehad) die kunnen wijzen op een TIA is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts. De huisarts beslist of u wordt doorverwezen naar de TIA service. Met behulp van een aantal onderzoeken proberen we te achterhalen wat mogelijk de oorzaak van de TIA is geweest. Dit is belangrijk, om in de toekomst een herhaling van een TIA of het ontstaan van een beroerte te voorkomen. U krijgt dezelfde dag nog de uitslag van alle onderzoeken en er wordt meteen een behandelplan opgesteld.

Informatie voor de huisarts

De patiënten die worden verdacht van een voorbijgaande beroerte (TIA), worden door de huisarts (eventueel na contact met de dienstdoende neuroloog) aangemeld voor de TIA- service. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding zal patiënt met spoed gezien worden.

1. Aanmelding: maandag-vrijdag 8.00-12.00 uur:

Patiënt wordt direct gezien op de poli neurologie.

2. Aanmelding: zondag-donderdag van 12.00-8.00 uur:

Patiënt wordt ingepland voor de TIA-service van de volgende ochtend (8.45) op de poli neurologie.

3. Aanmelding: vrijdag 12.00-zondag 12.00:

De Patiënt naar de SEH laten komen. Bij een TIA zal opname op de stroke unit volgen.

De patiënt dient zich, afhankelijk van het tijdstip van aanmelding  zo spoedig mogelijk op de poli neurologie “nuchter”te melden. Vervolgens wordt de patiënt gezien door een gespecialiseerd verpleegkundige/physician assistant. Deze inventariseert de klachten en doet lichamelijk onderzoek. Na supervisie van een neuroloog wordt besloten of de patiënt aanvullende onderzoeken moet ondergaan zoals: bloedonderzoek, CT scan hersenen, X-thorax, ECG en een echo duplex van de carotiden (halsvaten).

De patiënt zal na het onderzoek een ontbijt krijgen. Na de middag heeft de patiënt een eindgesprek met de neuroloog en de gespecialiseerd verpleegkundige/physician assistant. Hier krijgt de patiënt alle uitslagen van de onderzoeken te horen, de diagnose en de eventuele behandeling. De huisarts wordt d.m.v. een brief op de hoogte gesteld over de bevindingen van de TIA service.

Wat moet de huisarts doen i.v.m. aanmelding voor de TIA-service?

  • aanmelden via 053-4872850 of via fax 053-4872882 (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren); bij twijfel over diagnose TIA s.v.p. contact met de dienstdoende neuroloog opnemen
  • verwijsbrief meegeven aan patiënt
  • een up-to-date medicijnoverzicht meegeven aan de patiënt

N.B. Na het doormaken van een TIA geldt een autorijverbod van twee weken; adviseer de patiënt niet zelf met de auto naar het ziekenhuis te rijden.

Voor meer informatie over de TIA service kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de poli neurologie, te: 053-4872850

Aanvullende informatie

Meer informatie over (het voorkomen van) een TIA of de TIA-service vindt u bijvoorbeeld op de website van de patiëntenvereniging Nederlandse Hartstichting en op de site van de hersenstichting 

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of onderzoek. Als u iets niet geheel duidelijk is, vraagt u de neuroloog, arts-assistent of CVA-verpleegkundige dan om nadere uitleg.

Waar bent u naar op zoek?