CTS-poli

Patiënten waarbij een vermoeden is van een Carpaal Tunnel Syndroom (CTS), kunnen door de huisarts worden aangemeld voor onze polikliniek. Als patiënt doorloopt u op 1 dag enkele stappen, waarna er een definitief behandelplan voor het Carpaal Tunnel Syndroom wordt afgesproken.

Waar moet u zijn?

U kunt zich melden op de afgesproken tijd bij Klinische Neurofysiologie voor de volgende onderzoeken:

De vervolgstappen

Als er tijdens deze consulten inderdaad blijkt dat de patiënt een Carpaal Tunnel Syndroom heeft, wordt er een behandeling aangeboden. Bekijk hier de folder ‘CTS-polikliniek’.

De huisarts wordt door middel van een brief op de hoogte gesteld over de bevindingen van het onderzoek en de door ons gestarte behandeling.

Informatie voor huisartsen

Indien de huisarts wenst om alleen een EMG te laten maken, kan dit vooraf op het aanvraagformulier worden aangegeven. Een patiënt wordt dan niet verwezen naar de CTS polikliniek. De huisarts krijgt de uitslag van het EMG onderzoek binnen 5 werkdagen toegestuurd en zal zelf het vervolgbeleid met de patiënt bespreken.

Aanmelden van de patiënt door de huisarts:

  1. Via Zorg Net Oost, Klinische Neurofysiologie (E- verwijzing). In het onderwerp geeft U aan of u kiest voor de Fast track CTS polikliniek, of dat u uitsluitend een EMG wenst.

De patiënt krijgt vervolgens van ons een schriftelijke afspraak toegestuurd. U kunt de patiënt niet meer telefonisch aanmelden. Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op (053) 487 28 10.

Waar bent u naar op zoek?