Blastocystis spp

 

Blastocystis spp (voorheen blastocystis hominis genoemd) is een parasiet die in de darm van mens en dier kan voorkomen. Parasieten hebben een gastheer (mens of dier) nodig om te kunnen overleven. De Blastocystis spp is een parasiet die leeft in de darminhoud.

Oorzaak en klachten

Miljoenen Nederlanders dragen deze darmparasiet bij zich. Het is onduidelijk of de Blastocystis spp (darm)klachten veroorzaakt. Het is aangetoond dat de parasiet ook in de darm leeft bij grote aantallen mensen die helemaal geen klachten hebben. Er is dus geen duidelijk verband tussen de aanwezigheid van deze parasiet en darmklachten. Een infectie met de Blastocystis spp wordt om deze reden doorgaans niet behandeld. Als iemand darmklachten heeft, gaan artsen er vanuit dat dit een andere oorzaak heeft dan de aanwezigheid van de Blastocystis spp.

Klik hier voor meer informatie.

Waar bent u naar op zoek?