Blindedarmontsteking

Een blindedarmontsteking is een (meestal plotselingontstane) ontsteking van de blindedarm.De ontsteking kan soms zeer heftig verlopen en dan aanleiding geven tot een buikvliesontsteking.In dat geval zit de pijn in de gehele buik. Waarom de blindedarm ontstoken raakt, is niet duidelijk.De ontsteking kan ontstaan doordat voedsel in de blindedarm vastzit.Een blindedarmontsteking komt op alle leeftijden voor,maar de meeste gevallen zien we bij jeugd en jongvolwassenen.

Symptomen

Bij een blindedarmontsteking beginnen de pijnklachten meestal op, rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar de rechter onderbuik. Soms worden de pijnklachten voorafgegaan door misselijkheid en braken. Er kan een lichte temperatuurverhoging zijn en een algeheel onwel bevinden (misselijkheid, diarree of verstoppingklachten). Wanneer de verschijnselen duidelijk zijn, is het aanraken van de buik en het daarna loslaten pijnlijk, met name rechtsonder. Ook hoesten en lachen doet soms pijn. Dikwijls wordt ook vervoerspijn aangegeven, bijvoorbeeld wanneer met een auto door een kuil gereden wordt. Soms gaan er aande pijn rechtsonder enige dagen vooraf met vage buikklachten, die geleidelijk erger worden.

Behandeling

Als een blindedarmontsteking is vastgesteld, is het verwijderen van de ontstoken blindedarm (appendectomie) de beste behandeling om te voorkomen dat doorbraak van de blindedarmontsteking en buikvliesontsteking ontstaan. Deze operatie kan uitgevoerd worden door middel van een kleine snee rechts in de onderbuik of door middel van bovengenoemde kijkoperatie.

Bij tekenen van een duidelijke buikvliesontsteking in de onderbuik, waarbij een blindedarmontsteking niet zeker is, kan de chirurg ervoor kiezen te opereren door een snee midden in de onderbuik. Daarbij wordt ruimere toegang tot de buik verkregen, om eventuele andere oorzaken van de pijnklachten op te sporen en te behandelen.

Welke methode wordt gekozen, is van veel factoren afhankelijk, zoals van de ernst van het ziektebeeld, de voorkeur en ervaring van de operateur. Wanneer tijdens de operatie blijkt dat er als gevolg van de blindedarmontsteking pus in de buik is ontstaan, kan de chirurg besluiten om de huidwond open te laten. Daarmee wordt de kans op een latere wondontsteking kleiner. De wondgenezing duurt dan weliswaar wat langer, maar dat hoeft niet vanzelfsprekend een lelijker litteken op te leveren.

Waar bent u naar op zoek?