Stereotactische bestraling van een brughoektumor

Bestraling van een brughoektumor wordt stereotactische bestraling genoemd. Andere benamingen voor bestraling van een brughoektumor zijn stereotactische radiotherapie of radiochirurgie.

Stereotactische radiotherapie of radiochirurgie

Door deze bestraling ontstaat groeistilstand. Dit wordt tumorcontrole genoemd. Deze behandeling komt in aanmerking bij kleine en middelgrote brughoektumoren of wanneer om welke reden dan ook wordt afgezien van een operatie. Patiënten die bestraald zijn, worden in principe levenslang na de bestraling gecontroleerd met een jaarlijks controle-MRI-onderzoek. Langdurig vervolgonderzoek moet uitwijzen of stereotactischeradiotherapie ook op langere termijn een betrouwbare behandeling is voor brughoektumoren.

Restverschijnselen na stereotactische bestraling

De bestralingsbehandeling zelf geeft in het algemeen geen acute verschijnselen. In een enkel geval kan wat misselijkheid optreden, die eenvoudig is te behandelen.De belangrijkste complicatie van deze behandeling is toename van het gehoorverlies. Bij de meeste patiënten treedt dit echter niet of in geringe mate op. Bovendien is er een kleine kans dat de aangezichtszenuw wordt beschadigd hetgeen kan leiden tot een hangende ofgevoelloze aangezichtshelft. Overige complicaties worden zelden gezien. Net zoals bij het maken van een röntgenfoto maakt ook de bestralingsbehandeling gebruik van röntgen- of gammastraling. Men moet aannemen dat dit op lange termijn een, weliswaar klein, risico geeft op het krijgen van kwaadaardige ziekten. Indien er toch tumorgroei is na bestraling, dan is vervolgens een operatie lastig en risicovoller (op zenuwbeschadiging) vanwege de verlittekening na de bestraling.

Meer informatie over de brughoektumor

Decommissie brughoektumor van de NVVS verzorgt op dit moment voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact voor brughoektumorpatiënten.Het internet kan de individuele patiënt meestal niet volledig informeren, omdat er veel, soms tegenstrijdige, informatie kan worden gevonden.

Een paar van deze vragen zijn hier opgesomd:

  • Wat is de chirurgische/radiotherapeutische ervaring van mijn behandelend arts of team?
  • Wat zijn de resultaten van chirurgie/radiotherapie met betrekking tot aangezichts- en gehoorfunctie in relatie tot de grootte van mijn tumor?
  • Zijn er meerdere specialisten/operateurs bij mijn operatie betrokken?
  • Wat is het percentage complicaties (infectie, lekkage, bloeding)?
  • Hoe lang duurt de operatie/radiotherapie behandeling indien deze zonder problemen verloopt?
  • Hoe is de vervolgbehandeling na operatie/radiotherapie?
Waar bent u naar op zoek?