Dysthymie

Al jarenlang heeft u het gevoel van somberheid, het gevoel van leegte. Plezier ergens aan beleven lukt nauwelijks en uw eigenwaarde is laag. Als u deze klachten herkent is er mogelijk sprake van een dysthyme stoornis.
Dysthymie is een stemmingsstoornis, net als een depressie maar is een langdurige variant.
Mensen met een dysthyme stoornis voelen zich het grootste deel van de dag somber en voelen zich meer dagen somber dan goed of blij. Ook kunnen er klachten spelen zoals een slechte eetlust, slaapproblemen en een verminderde concentratie. Deze klachten zijn al langer dan 2 jaar aanwezig.

Verschijnselen dysthyme stoornis

Verschijnselen van een dysthyme stoornis kunnen zijn:
  • slechte eetlust of teveel eten;
  • slaapproblemen;
  • vermoeidheid;
  • weinig energie;
  • lage eigenwaarde;
  • slechte concentratie of moeilijkheden om tot een besluit te komen;

Klachten

Dysthymie brengt minder klachten met zich mee dan een depressie. De klachten zijn minder in aantal of minder heftig aanwezig. Toch heeft ook deze aandoening een grote impact op uw leven: sociale contacten of werk lijden onder dit sombere gevoel.

Oorzaak dysthyme stoornis

Een dysthyme stoornis heeft niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaat door een combinatie van biologische eigenschappen, persoonlijke eigenschappen en wat iemand meemaakt in zijn leven. Een biologische factor is erfelijkheid. Mensen zijn extra kwetsbaar als er andere psychische stoornissen in de familie voorkomen. Verder kan een dysthymie sneller ontstaan als er verdrietige of schokkende gebeurtenissen in de jeugd zijn voorgevallen zoals lichamelijk geweld of misbruik. Ook stressvolle gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare, een ontslag of een verhuizing spelen een mogelijke rol. Tot slot spelen persoonlijke eigenschappen een rol bij het ontstaan van een dysthymie. Een terneergeslagen stemming, veel zelfkritiek en een negatieve of kritische houding ten opzichte van anderen zijn eigenschappen die de kans op het onstaan van een dystymie vergroten.
Wanneer is er nou sprake van een dysthyme stoornis? Deze grens is moeilijk te trekken. Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving of heeft al jaren last van somberheidsklachten en belemmeren deze klachten u in uw dagelijks functioneren?
U kunt dan het beste contact opnemen met uw huisarts.
Marith ter Haar is 40 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen die beide nog thuis wonen. Ze werkt al jaren als docente in het basisonderwijs. Marith meldt zich bij de huisarts doordat ze al lange tijd het gevoel heeft niet gelukkig te zijn. Ze heeft een goed huwelijk, een fijn gezin en ook haar baan geeft voldoening. Waarom kan ze dan niet gewoon gelukkig zijn? Wat ze ook zelf heeft geprobeerd, het lukt haar steeds minder goed om te genieten van alles. Tijdens het werk is het lastig om de hele dag geconcentreerd te blijven en voelt ze zich moe. Als ze ’s avonds thuis komt heeft ze geen zin meer om eten te maken of te gaan sporten met een vrienden. Het lijkt alsof alles steeds meer moeite kost. Ook het slapen verloopt niet goed, zo ligt ze ’s nachts veel wakker en ligt dan te piekeren, over haar werk en haar gezin. Deze klachten spelen onderhand al een aantal jaren en Marith weet niet meer hoe het verder moet……
Waar bent u naar op zoek?