Bekken bodem problemen

“Bekkenbodemproblemen komen voornamelijk voor bij vrouwen, voor een klein deel bij mannen. De bekkenbodem bestaat uit spieren en banden die de onderkant van het bekken afsluiten. Omdat een probleem met de bekkenbodem vaak bestaat uit problemen met verschillende organen is ook vaak behandeling van verschillende specialismen noodzakelijk om het probleem goed te kunnen behandelen. De bekkenbodem ondersteunt de blaas, plasbuis, darmen, en bij vrouwen ook de vagina en baarmoeder. Het niet goed aanspannen of juist te weinig spanning kan zorgen voor problemen.”

Wanneer behandeling

Wanneer er veel klachten zijn die lijken te wijzen op bekkenbodemproblematiek is het goed hierover eerst met uw huisarts te spreken. Zij of hij kan u dan doorverwijzen naar het meest voor de hand liggende specialisme. Vaak is ook (mede)behandeling van de bekkenbodemfysiotherapeut noodzakelijk, de bekkenbodemfysiotherapeut kan al vaak met oefeningen de situatie verbeteren. De huisarts kan u ook zo nodig ook verwijzen naar een bekkenbodemfysiotherapeut.

Aandoeningen

Anale prolaps
Een slijmvliesprolaps of anale prolaps (prolaps = zakt naar buiten) zal vaak behandeld kunnen worden op het proctologisch spreekuur. Bij minimale prolaps van het slijmvlies en/of hemorroïden die prolaberen (een verzakking van slijmvlies uit de anus) zal soms met een poliklinische behandeling kunnen worden volstaan. Een grotere slijmvliesverzakking dient soms meer chirurgisch benaderd te worden door het wegsnijden van het overtollig slijmvlies.

Rectum prolaps
Een rectumprolaps is een volledige uitzakking van het rectum (inclusief spierlaag), vaak bestaan er dan wel behandelmogelijkheden echter zullen deze behandelingen meer multidisciplinair van aard zijn.

Verzakkingen algemeen
Er zijn verschillende soorten verzakkingen in het bekken. Afhankelijk van het orgaan of organen in het bekken die verzakken bestaat er een omschrijving.

Wanneer anale klachten zijn behandeld op het proctologisch spreekuur en er verdenking bestaat dat deze anale klachten door andere bekkenbodemproblemen verzoorzaakt worden zal uw behandelend specialist zo nodig aanvullend onderzoek aanvragen met eventueel verwijzing naar een ander specialisme.

Waar bent u naar op zoek?