Onderzoeken

In het bloed zijn na een galsteenaanval vaak afwijkingen te zien, waardoor de arts de diagnose kan vermoeden. Om de galstenen aan te tonen wordt in eerste instantie vaak een echo verricht.  Dit is een vrij gevoelig onderzoek voor het aantonen van galstenen. Wanneer er een sterk vermoeden is op galstenen, maar ze bij echo niet gezien worden kan een MRCP of endoscopische echo gedaan worden. Een MRCP is een MRI-scan die op een speciale manier wordt uitgevoerd, zodat de galwegen en galblaas duidelijk zichtbaar worden. Dit gebeurt op de afdeling radiologie. Een endoscopische echo wordt verricht op de endoscopie-afdeling door de maag-, darm- en leverarts. Met een speciale endoscoop met een echo-kopje erop kan inwendig gekeken worden of er galstenen zijn. Dit gebeurt met een roesje.

Waar bent u naar op zoek?