Oordruppels

De oordruppels voor een gehoorgangontsteking zijn vaak dezelfde als de oordruppels die gegeven worden bij een loopoor ontstaan door een middenoorontsteking en een gat in het trommelvlies. Veel bezwaren beschreven op de voorlichtingspagina over oordruppels gelden hier dus niet, mits het trommelvlies intact is.

Contactallergie
Bij het gebruik van oordruppels dient een patiënt zich te realiseren dat er een contactallergie kan ontstaan of reeds bestaat. De klachten hierbij zijn dezelfde als die ten gevolge van de otitis externa. Hierdoor kan het gebeuren dat men denkt de otitis externa te behandelen, terwijl juist door deze druppels het ziektebeeld onderhouden wordt. Voor de veel gebruikte stof neomycine geldt dat ongeveer 2% van de bevolking een contactallergie heeft. Indien dit middel vaker gebruikt wordt, zoals bij het ‘zwemmersoor’, dan stijgt dit percentage naar 15%. Voor weer een ander bestanddeel van een bepaalde oordruppel (propyleenglycol) stijgt het percentage na frequent gebruik zelfs naar 50%. Deze stof bevindt zich ook in veel zogenaamde oorsmeeroplossers, die in de reclame als ‘reiniger’ van de gehoorgang worden aangeprezen. Wees in het gebruik van deze middelen dan ook zeer terughoudend.

Contact met u KNO-arts
Als binnen één week de gehoorgangontsteking niet goed reageert op een behandeling met oordruppels, kan er een allergische reactie op de oordruppels of oorsmeeroplosser bestaan. Neem dan contact op met uw KNO-arts. Ook moet u contact opnemen, indien u koorts ontwikkelt of als u zich ziek voelt.

Waar bent u naar op zoek?