Hartfalenpolikliniek

Als de diagnose hartfalen is gesteld, verwijst de cardioloog u door naar de hartfalen verpleegkundige. U wordt deskundig begeleid door een verpleegkundige die gespecialiseerd is in hartfalen. Zij werken nauw samen met de cardioloog en andere hulpverleners. De hartfalen verpleegkundige leert u met de beperkingen in het dagelijkse leven om te gaan en klachten en verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen, zodat u meer grip krijgt op uw ziekte. Met de verpleegkundige kunnen medische en praktische zaken besproken worden, maar ook angsten en onzekerheden.

Contact

Telefoonnummer: 053-487 2165
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Taken van de hartfalenverpleegkundige:

  • Voorlichting geven over hartfalen, behandeling en de onderzoeken;
  • Optitreren van medicatie;
  • Gewichtscontrole en bespreken van de oorzaken van gewichtstoename;
  • Signaleren van verslechtering door middel van telemonitoring. Bij telemonitoring meet de patiënt thuis het gewicht, bloeddruk en hartfrequentie. De hartfalenverpleegkundige kan deze metingen inzien en indien nodig vroegtijdig ingrijpen;
  • Advies over activiteit en rust;
  • Voorlichting en instructie over medicijngebruik;
  • Ondersteuning bieden bij onzekerheden en acceptatieproblemen;
  • Doorverwijzen naar andere hulpverleners en instanties.