Voorkomen

Met een geschat jaarlijks voorkomen van 80/100.000 (de registratie van huidcarcinomen is onvolledig) vormen maligne huidtumoren in Europa ongeveer 20% van alle kwaadaardige tumoren; 75% van alle huidcarcinomen ontstaat in de huid van het hoofd-halsgebied.

Bij de carcinomen worden twee typen onderscheiden: het basocellulaire carcinoom ofwel basaalcelcarcinoom (70%) en het planocellulaire ofwel plaveiselcelcarcinoom (20%). Binnen de resterende 10% neemt het melanoom een steeds belangrijkere plaats in, omdat de frequentie in absolute zin toeneemt (zie ook chirugie). Het melanoom groeit aanvankelijk oppervlakkig, maar later ook naar de diepte en vertoont dan een sterke neiging tot lymfogene (via de lymfbaan) en hematogene (via de bloedbaan) uitzaaiing. Plaveiselcelcarcinomen verspreiden zich in 5% van de gevallen via de lymfevaten.

Waar bent u naar op zoek?