Kromstand van de Penis, wat te doen ?

Hoe ontstaat een kromstand van de penis ?

Een penis is in stijve toestand nooit perfect recht, maar wel zodanig recht dat vrijen mogelijk is en geen pijn doet bij de man of bij de partner.

Soms trekt de penis krom. Dit kan het gevolg zijn van een bindweefselziekte, de ziekte van Peyronie. Hierbij ontstaat een verdikking in de schacht (een plaque), waardoor die kant van de penis korter wordt en de penis in stijve tostand naar die kant krom trekt. Dit proces gaat langzaam. Na ongeveer 6 maanden is een eindtoestand bereikt.

Als de kromstand dan hinder geeft bij het vrijen, of als het vrijen onmogelijk is geworden, of als de kromstand een cosmetisch probleem vormt, kan de penis met een kleine ingreep rechter worden gemaakt, met als doel een functionele rechtstand te verkrijgen.

Hoe gaat de ingreep?

Op het internet staan diverse varianten van ingrepen om de penis rechter te maken, soms zelf in combinatie met het verwijderen van de voorhuid. Dit echter is in het geheel niet noodzakelijk. Deze ingreep wordt doorgaans uitgevoerd door dokter Santerse en kan onder ruggenprikverdoving in dagopname plaatsvinden. Als u dat wenst kan narcose gegeven worden. Er wordt geen katheter geplaatst.

De ingreep wordt door middel van een minimaal invasieve operatiemethode uitgevoerd via een klein sneetje in de natuurlijke huidnaad van de penis (de raphe). Hierdoor kan vrijwel zonder bloedverlies worden gewerkt en worden bloedvaten en zenuwen onder de huid van de penis gespaard. Het afstropen van de huid, of een besnijdenis is daarbij helemaal niet nodig.

Het is niet mogelijk de verharding in de schacht (plaque) te verwijderen; dit zou leiden tot forse blauwe plekken door lekkage van bloed uit het zwellichaam. Het is dus belangrijk dat het zwellichaam intact blijft. Daarom wordt de schacht tegenover de plaque d.m.v. één of meerdere hechtingen geplooid, of ‘ingenomen’ waardoor de penis rechter getrokken wordt. Dit gebeurt met een kunstmatige erectie, zodat de operateur kan bepalen hoe de kromstand is, en wat het effect is van de hechtingen. Als het team tevreden is over de bereikte stand wordt de huid met dunne zelfoplossende hechtingen gesloten, en wordt een drukverband aangelegd.

Na de ingreep

De nazorg vindt plaats op de verkoeverkamer en de dagopname unit waar verpleegkundigen op u passen. Als de controles goed zijn, en als u hebt kunnen plassen, kunt u na een aantal uren naar huis. Thuis kunt u het wondje verzorgen door de penis te omwikkelen met een gaaskompres, met daarover een strakke onderbroek. Zo nodig kan paracetamol gebruikt worden. De eerste erecties zullen vervelend zijn, omdat het weefsel ‘zich opnieuw moet zetten’.

De meeste mensen zijn heel tevreden over het resultaat. Zoals bij iedere ingreep is er een kleine kans op nabloeding of wondinfectie. Heel soms houdt iemand last van een knoopje van een hechting. Meestal ‘slijt’ dit gevoel en verdwijnt de klacht.

Waar bent u naar op zoek?