Voorkomen

Zwellingen in de hals komen veelvuldig voor, en het is vaak niet eenvoudig direct tot een weloverwogen oordeel over de aard van de zwelling te komen. Het belangrijkste deel van het lymfedrainagesysteem van de huid van gelaat en hals en van het bovenste deel van de adem- en voedingsweg is in de hals gelokaliseerd. Veel zwellingen gaan daardoor uit van lymfklieren en worden veroorzaakt door ontstekingsprocessen of kwaadaardige (maligne) tumoren, gelegen op plaatsen waarvoor de betreffende klier als regionaal station fungeert.

Een tweede grote groep in deze categorie wordt gevormd door zwellingen en knobbels van de schildklier. Deze zijn niet al te moeilijk als zodanig te herkennen: ze liggen laag en centraal in de hals en gaan met slikken op en neer, omdat de schildklier met de luchtpijp is verbonden.

Waar bent u naar op zoek?