Mallet finger

Mallet finger, soms ook dropping finger genoemd, staat in het Engels voor hamer vinger. Deze naam is ontstaan omdat het hangende topje van de vinger als een hamertje eruit ziet.

Een Mallet finger is een letsel van de aanhechting van de strekpees aan het eindkootje van uw vinger (ter hoogte van het eindgewricht). De pees kan van het eindkootje afscheuren door een flinke klap op de gestrekte vinger, bijvoorbeeld tijdens volleybal, maar ook bij het opmaken van een bed. Hierbij kan ook een stukje bot ter plaatste van de strekpeesaanhechting breken (avulsiefractuur).

Symptomen
Meestal is er een geringe zwelling bij het eindkootje, samen met een onvermogen tot het strekken van het kootje.

Behandeling

  • Fase 1
    De eerste 6 weken moet het eindgewricht van de vinger in een gestrekte stand worden gehouden. De spalk wordt aangemeten en gemaakt door uw handtherapeut en moet gedurende 6 weken continue (dus 24 uur per dag) worden gedragen. De spalk is zo aangemeten dat het eindgewricht van de vinger helemaal geïmmobiliseerd is (dit gewricht mag ook absoluut niet bewegen).
  • Fase 2
    Na 6 weken wordt gestart met oefentherapie afgewisseld met spalkbehandeling. De handtherapeut zal u hierbij adviseren en instructies geven.
  • Fase 3
    De laatste fase is gericht op het opbouwen van activiteiten en werkhervatting. Na 8 weken wordt het dragen van de spalk verder afgebouwd en de oefeningen geïntensiveerd.

Voor meer informatie over de Mallet finger kunt u contact opnemen met uw handtherapeut van Medisch Spectrum Twente. Klik hier om terug te gaan naar de algemene pagina van handtherapie.

Waar bent u naar op zoek?