Manisch depressief

Iedereen heeft weleens last van stemmingswisselingen. De ene keer zie je alles somber, de andere keer ben je heel vrolijk en opgewekt. Mensen met een manische depressieve stoornis hebben hier ook last van alleen zijn de pieken en dalen vele malen erger.
Bij een manisch depressieve stoornis (ook wel bipolaire stoornis genoemd) treden spontane stemmingswisselingen op tussen depressieve en manische perioden. Tussendoor komen meestal perioden van normaal functioneren voor.
De manische periode is het tegenovergestelde ofwel de tegenpool van een depressieve periode, vandaar de term bipolair (tweepolig).
De manisch depressieve stoornis wordt meestal voor het eerst echt duidelijk tussen het 25e en 45e levensjaar, maar vaak zijn er op jonge leeftijd al duidelijke stemmingswisselingen geweest. De ziekte kan bestaan uit enkele ziekteperioden met tussen door gezond functioneren, tot tientallen snel afwisselende perioden.
Vaak wordt een manische periode gevolgd door een depressie. Ook komt het voor dat iemand tegelijkertijd manisch en depressief is(gemengde episode). De extreme innerlijke onrust is hierbij opvallend en voor de patiënt ontzettend naar.
Tijdens een manische periode kunnen mensen last hebben van de volgende symptomen:
 • Een voortdurend verhoogde of prikkelbare stemming;
 • Een opgeblazen gevoel van eigenwaarde, grootheidsideeën;
 • Verminderde slaapbehoefte;
 • Toegenomen spraakzaamheid;
 • Gedachtevlucht of het gevoel dat de gedachten jagen;
 • Verhoogde afleidbaarheid;
 • Meer activiteiten ondernemen, soms ook lichamelijke onrust;
 • Zich overmatig bezighouden met aangename activiteiten (koopwoede, seks, onverstandige investeringen etc);
 • Soms ook sociale of relationele problemen door stemming en gedrag.
Tijdens een depressieve periode kunnen mensen last hebben van de volgende symptomen:
 • Een aanhoudend sombere stemming en/of een verlies van interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten;
 • Afgenomen of toegenomen eetlust en gewicht;
 • Slaapproblemen;
 • Opgewonden of rusteloos zijn of juist geremd;
 • Vermoeidheid of verlies van energie;
 • Concentratieproblemen;
 • Vertraagd denken;
 • Besluiteloosheid;
 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld;
 • Terugkerende gedachten aan de dood;
 • Soms ook sociale of relationele problemen door stemming en gedrag.
Tijdens een gemengde periode heeft iemand dagelijks last van symptomen die horen bij een manische en een depressieve periode.
Behandeling bipolaire stoornis:
Een bipolaire stoornis komt bij ongeveer 2 % van de bevolking voor.
Een bipolaire stoornis is een ernstige ziekte. Het heeft vaak een chronisch verloop. Als iemand een bipolaire stoornis heeft, dan wordt behandeling in de gespecialiseerde GGZ aangeraden.
De stoornis kan niet worden weggenomen, wel kunnen specifieke symptomen met medicatie verminderen of zelfs verdwijnen en kan worden voorkomen dat iemand opnieuw een episode meemaakt.
Ronald, een 28 jarige IT-er is in vaste dienst bij een bedrijf. Hij heeft moeite met sociale contacten en voelt zich vaak somber. Dan wordt hij verliefd op een prachtige, vlotte vrouw uit de modewereld. Als er een relatie ontstaat, ontregelt dit Ronald in toenemende mate. Hij slaapt nauwelijks meer en doet duizend dingen tegelijk. Hij praat aan een stuk door, heet een actief nachtleven en ontwerpt in een razend tempo nieuwe computerprogramma’s.
Hij belt voor duizenden euro’s met zijn mobiele telefoon over de hele wereld en doet zowel privé als voor de zaak onbesuisde aankopen.
Hij overlaat zijn vriendin met dure geschenken en probeert bij allerlei bedrijven zijn diensten aan te bieden.
Als zijn baas hem dringend verzoekt zich wat rustiger te gedragen, vermoedt hij dat er een complot tegen hem is op gezet en dreigt hij met gerechtelijke stappen.
Hij maakt zo’n scene dat hij ontslagen wordt.
Uiteindelijk wordt hij na weken van manie uitgeput opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Waar hij in een depressie raakt. Na het herstel hiervan is zijn ontslag niet meer terug te draaien. Hij trouwt met zijn vriendin en samen krijgen ze een dochter. In de jaren die volgen zijn er periodes van stabiliteit, waarin hij voor zijn dochtertje zorgt en met succes een bedrijfje opbouwt.
Maar daarnaast blijven er de sombere en meer hypomane periodes, waarvoor geen opname nodig is.
Hij krijgt een stemmingsstabilisator als medicijn en daarnaast therapie met als doel zichzelf meer in hand te krijgen zodat er meer een midden ontstaat waarin hij stabieler kan functioneren. Hij probeert bewust te kiezen voor een wat gematigder leven.
Waar bent u naar op zoek?