Verdere achtergrondinformatie over otosclerose

  • De aandoening komt bij 0,8 à 1,1% van de blanke bevolking voor en gemiddeld tweemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen.
  • Bij de donker gekleurde bevolking komt otosclerose veel minder vaak voor. De reden hiervoor is niet bekend.
  • Er zijn in Nederland jaarlijks naar schatting 1000 à 1500 nieuwe gevallen van otosclerose.
  • Meestal manifesteert otosclerose zich bij mensen die tussen 20 en 40 jaar oud zijn.
  • Otosclerose komt bij ongeveer zeventig procent van de patiënten aan twee kanten voor.
  • Een opvallend kenmerk is dat het proces van otosclerose zich kan versnellen bij vrouwen die zwanger zijn: bij twintig tot veertig procent van hen doet zich een versnelling van de ziekte voor. Ook hiervoor is geen sluitende verklaring.
  • Leden van één familie waarin otosclerose vaker voorkomt, hebben gemiddeld een grotere kans op de ziekte dan anderen. Maar de exacte mate van overerving is nog niet bekend, noch de reden hiervan.
  • Otosclerose komt minder vaak voor in landen waar veel fluor in het water zit.

Waar bent u naar op zoek?