Waardoor wordt plotselinge doofheid veroorzaakt?

Het oor is nodig voor het opvangen en verwerken van geluidstrillingen. In het binnenoor worden geluidstrillingen omgezet in een elektrisch signaal. Dit signaal gaat via de gehoorzenuw naar de hersenen en wordt daar waargenomen als geluid.

Van plotselinge doofheid wordt gesproken als in de omzetting van de geluidstrilling in een elektrisch signaal door het binnenoor of in de geleiding van dit elektrische signaal door de gehoorzenuw een stoornis optreedt.

Door bijvoorbeeld verstopping van de gehoorgang door oorsmeer of bij vocht in het middenoor kan ook het gehoor vrij snel afnemen; dit valt echter niet onder het begrip “plotselinge doofheid”

Wat zijn oorzaken van plotselinge doofheid?
Voor plotselinge doofheid is lang niet altijd een oorzaak aan te wijzen. Soms ligt de oorzaak erg voor de hand:

  • door een hoofdletsel, waarbij het binnenoor bijvoorbeeld beschadigd raakt;
  • door een plotselinge drukverandering, zoals bij duiken of vliegen kan optreden;
  • door een ernstige infectie zoals een hersenvliesontsteking.

Er wordt vermoed dat ook

  • bepaalde virusinfecties,
  • gestoorde afweerreacties en
  • doorbloedingsstoornissen een rol kunnen spelen.

Daarnaast zijn er nog een aantal zeldzame aandoeningen waarbij plotselinge doofheid kan optreden, zoals eenbrughoektumor.

De KNO-arts zal onderzoek uitvoeren om de mogelijke oorzaak van de plotselinge doofheid te vinden. Dit onderzoek bestaat meestal uit gehooronderzoek, bloedonderzoek en een MRI-scan van het gehoororgaan en gehoorzenuw. De oorzaak blijft echter vaak onbekend.

De meeste patiënten met plotselinge doofheid blijken verder kerngezond te zijn.

Waar bent u naar op zoek?