Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte die zich in bijna alle gevallen kenmerkt door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de werkelijkheid ernstig is verstoord. Niet iedereen die een psychose doormaakt, heeft schizofrenie. Daarvan wordt pas gesproken als de psychose lang duurt of vaker optreedt en de persoon in de tussenliggende tijd niet goed functioneert.
Schizofrenie openbaart zich vaak voor het eerst in de leeftijd van 16-25 jaar, de adolescentenleeftijd.
Bij schizofrenie spreekt men over positieve en negatieve symptomen. Bij de positieve symptomen gaat het om psychotische verschijnselen als hallucinaties, wanen en verward denken. Negatieve symptomen zijn gedragspatronen die er voorheen wel waren. Het gaat bijvoorbeeld om het terugtrekken uit sociale contacten en een verminderd concentratievermogen.
Schizofrenie gaat vaak gepaard met een achteruitgang in het functioneren, zowel op professioneel als sociaal gebied.
Er is sprake van schizofrenie als twee of meer van de volgende symptomen, elk gedurende één maand, een groot deel van de tijd aanwezig zijn:
  • wanen;
  • hallucinaties;
  • negatieve symptomen;
  • onsamenhangende spraak (bv. snel de draad kwijt zijn);
  • ernstig chaotisch of katatoon gedrag;
  • het functioneren ligt op terreinen zoals werk, relaties of zelfzorg duidelijk onder het niveau van voor de stoornis.
Wetenschappers zijn er nog niet uit wat nou precies de oorzaak is van schizofrenie. Zowel erfelijke aanleg als omgevingsfactoren spelen een rol. Er wordt vanuit gegaan dat de kwetsbaarheid voor schizofrenie grotendeels genetisch is bepaald en dus bij de geboorte al aanwezig is. Of iemand met aanleg de ziekte ook daadwerkelijk ontwikkelt, hangt af van de vraag hoe de rest van zijn leven verloopt. Hoe meer blootstelling aan bv. stress, drugs en andere omgevingsfactoren, des te groter is de kans dat de genetische kwetsbaarheid voor schizofrenie zich daadwerkelijk zal uiten.
Waar bent u naar op zoek?